Beschermde natuurgebieden lijken de enige manier om essentiële, bedreigde biodiversiteit te behouden. Hoewel er wereldwijd een toename is van het totaaloppervlak aan beschermd natuurgebied blijkt dat een derde daarvan ernstig onder druk staat door menselijke activiteiten. Alleen de meest afgelegen noordelijke regio’s blijven vrijwel onaangetast. Dat blijkt allemaal uit een Australisch onderzoek gepubliceerd in wetenschapsblad Science.

natuurgebieden
Een derde beschermde natuurgebieden toch onder druk | Foto: publiek domein

Beschermde gebieden zijn de primaire verdediging tegen het snel toenemende verlies van biodiversiteit op aarde. Maar onder druk van menselijke activiteiten binnen en op hun grenzen is het risico groot dat de beschermde status van deze natuurgebieden niets meer uithaalt en langzaam maar zeker afkalft.

Intense menselijke druk
Met behulp van de meest uitgebreide informatie over wereldwijde menselijke activiteit en druk op de omgeving, laat het onderzoek zien dat 6 miljoen vierkante kilometer (32,8 procent) beschermd land onder intense menselijke druk staat. Van beschermde gebieden die werden aangewezen voordat het Verdrag inzake biologische diversiteit in 1992 werd geratificeerd, heeft 55 procent te maken gehad met een toename van menselijke invloed die als bedreigend gezien kan worden voor het aangewezen gebied.

natuurgebieden
Foto: publiek domein

Cruciaal
Deze toenames waren het laagst in grote, streng beschermde gebieden. Dit toont mogelijk aan dat deze manier van beschermen effectief is, althans in sommige landen. Volgens de Australische en Amerikaanse onderzoekers is het belangrijk dat deze bedreiging gezien en benoemd wordt:

“ Transparante rapportage over menselijke druk binnen beschermde natuurgebieden is van cruciaal belang om de mondiale doelstellingen te halen en biodiversiteitsverlies tot staan ​​te brengen.”

Tegelijk is de boodschap ook inktzwart:

“Als het gaat om het natuurlijk erfgoed hebben we bijna geen tijd meer, de uitroeiingscrisis is begonnen. Dertig procent van de soorten zal de komende 50 jaar uitsterven als we de natuur niet goed beschermen.”

natuurgebieden
De menselijke voetafdruk is overal | Foto: neil cummings/flickr

Bronnen: Science, BBC ©AnimalsToday.nl Bart van Riel


Strijd mee tegen dierenleed!

Zonder jouw hulp kunnen House of Animals en Animals Today niet verder groeien en dieren een stem geven. Waardeer je wat wij doen, steun ons dan met een (eenmalige) donatie.