Naar aanleiding van het onderzoek Huiselijk Geweld en Dierenmishandeling in Nederland (Garnier & Enders-Slegers 2012 – pdf), over de relatie tussen huiselijk geweld en dierenmishandeling onder vrouwelijke slachtoffers van huiselijk geweld, is het project Blijf van mijn Dier in het leven geroepen. Rianne Haaijema, destijds medewerker donateursafdeling bij het IFAW (International Fund for Animal Welfare) heeft het project vormgegeven en op poten gezet. Ze is nu projectleider van dit succesvolle initiatief.

Blijf van mijn Dier
Gastgezinnen gezocht voor tijdelijke opvang | Foto: publiek domein

Uit het onderzoek bleek onder andere dat vrouwen hun vlucht uit de geweldsituatie tot wel 1 jaar uitstellen door het hebben van een huisdier! Het huisdier kan namelijk niet meegenomen worden naar de opvanglocatie waardoor deze achter moet blijven in de geweldsituatie met alle gevolgen van dien. In het onderzoek gaven vrouwen aan dat het dier mishandeld werd door de ex-partner, ingezet werd als chantagemiddel, er bedreigd werd om het dier wat aan te doen, of het dier zelfs in te zetten als wapen (!).

Helende werking
Vaak hebben de slachtoffers van huiselijk geweld geen netwerk waar het dier tijdelijk veilig zou kunnen verblijven. Een andere optie zou zijn om afstand te doen van het dier zodat het naar een asiel gaat en het slachtoffer haar of zijn vlucht zou kunnen inzetten. Maar dit is voor veel diereigenaren geen optie. De band tussen mens en dier is zo ontzettend sterk. En vooral in moeilijke situaties zoals huiselijk geweld kunnen dieren van grote betekenis zijn. Het bieden van troost en het hebben van onvoorwaardelijke trouw en liefde zijn een paar voorbeelden waar dit contact voor zorgt.

Het heeft voor het gezin een enorm helende werking om samen met het dier te vluchten naar een beter en veiliger leven. Net als het hebben van kinderen die je niet achterlaat of afstaat, is het hebben van een huisdier dus een reden om langer in de onveilige ongezonde geweldsituatie te blijven zitten.

Blijf van mijn Dier
Onvoorwaardelijke trouw en liefde | Foto: publiek domein

Samenhang in beeld
In Nederland komt de link tussen dierenmishandeling en huiselijk geweld gelukkig steeds meer op de kaart te staan. Door samen te werken met dierenartsen, vrouwen opvanglocaties, de politie, gemeenten en verschillende beroepsgroepen ontstaat er langzaam een netwerk dat zich gezamenlijk inzet voor dit maatschappelijk probleem.

Blijf van mijn dier heeft als doel: de belemmering van het vluchten uit een geweldssituatie door het hebben van een huisdier weg te halen. Dit natuurlijk met de focus op dier- en menswelzijn. Dit doen we door ‘tijdelijke’ oplossingen te bieden door het dier bij een door ons geselecteerd gastgezin onder te brengen.  Zo kan het slachtoffer in samenwerking met de opvanglocatie het vluchtplan instellen en weet hij of zij zeker dat het dier ook een veilig onderkomen heeft.  De opvangperiode van het dier kan variëren tussen 3 tot 9 maanden. Afhankelijk van de tijd die het slachtoffer nodig heeft om alles weer op de rit te krijgen.

Blijf van mijn Dier
Foto: Blijf van mijn Dier

Gastgezinnen
Gastgezinnen spelen eigenlijk de allerbelangrijkste rol in dit project. Zonder gastgezin voor het dier kunnen wij geen opvang bieden. Een veilig en liefdevol mandje is wat er nodig is voor deze dieren. Soms getraumatiseerd, soms gelukkig bespaard gebleven van heftig geweld. De dieren kunnen bij het gastgezin tot rust komen en de zorg en liefde krijgen die ze zo hard nodig hebben. Denk aan een rustige en stabiele omgeving waar ze worden erkend als een levend wezen dat telt en met veel liefde en passie worden opgenomen in het gezin.  Wij vragen dan ook van onze gastgezinnen dat ze tijd en aandacht hebben voor de behoeften van deze beestjes. Vaak is medisch ‘achterstallig onderhoud’ een feit bij dieren die uit deze situaties komen. Blijf van mijn Dier zorgt ervoor dat ze de medische zorg bij een dierenarts krijgen en zo weer kunnen herstellen. Fysiek en Psychisch.

Inmiddels heeft de Blijf Groep (opvangexpert op het gebied van huiselijk geweld en de bescherming daartegen) haar deuren voor dieren geopend. Dat wil zeggen dat zij dieren die meekomen met het slachtoffer toestaan in de opvang. Op deze manier bereiken zij veel meer slachtoffers van huiselijk geweld omdat het hebben van een huisdier geen reden meer mag zijn om in de oude situatie te blijven. Het huisdier hoort bij het gezin. Blijf van mijn dier ondersteunt Blijf Groep en haar cliënten met hun huisdier door advies te geven en bij te dragen aan de zorg voor dieren die op dat moment nodig is.  Denk aan medische zorg, gedragstherapie en dagelijkse benodigdheden. Er wordt hard gewerkt aan het uiteindelijke doel om dit initiatief over heel Nederland bij alle opvanglocaties uit te rollen. Hopelijk is deze droom in de toekomst een feit.

Blijf van mijn Dier
Foto: Blijf van mijn Dier

Oproep
Heb jij tijd en ruimte om tijdelijk een dier uit het project op te vangen? Huisdieren die uit een situatie komen waar huiselijk geweld regelmatig aan de orde was, kunnen tekenen van angst, stress en andere symptomen van trauma’s vertonen. De dieren hebben daarom vooral veel rust, aandacht en tijd nodig om goed te kunnen herstellen. Niet alle dieren vertonen dit gedrag, maar er dient wel rekening mee gehouden te worden.

Het zorgen voor een pleegdier en het dier weer zien herstellen, geeft veel voldoening. Kijk voor meer informatie en om je op te geven als gastgezin op de website van Blijf van mijn Dier.

Bron: Blijf van mijn Dier ©AnimalsToday.nl Renee Hendriks