Overal in Europa leven paarden, ezels en soortgenoten die behoren tot de paardenfamilie, maar hoeveel het er precies zijn? Het World Horse Welfare en de Eurogroup for Animals hielden een paardenvolkstelling en deden in hun rapport Removing the Blinkers een schatting van de paardenbevolking in Europa.

Removing The Blinkers - paardenvolkstelling

Overal in Europa komen paarden, ezels en andere leden van de paardenfamilie voor. De dieren worden gebruikt voor arbeid, sport, zelfs als voedsel en natuurlijk als huisdier. Maar er zijn ook ezelinnenmelkboerderijen en er leven wilde paarden. Maar juist deze veelzijdigheid maakt een precieze telling moeilijk. Niemand weet exact hoeveel dieren er in de velden, weiden, schuren en maneges van Europa leven. En dat terwijl er toch wetgeving geldt voor EU- paardenidentificatie. Maar het is duidelijk dat het systeem nog steeds niet functioneert als zou moeten. Gedegen kennis van de paardenbevolking in Europa is belangrijk om ervoor te zorgen dat beleidsmakers meer rekening gaan houden met de behoeften van deze specifieke groep dieren. Iets wat hun welzijn ten goede komt.

Verwijder de oogkleppen

Het nieuwe rapport Removing the Blinkers, dat uitgevoerd werd op verzoek van de Europese Commissie, doet een poging inzicht te geven in de Europese populatie van de paardachtigen, maar de aantallen die genoemd worden, zijn niet honderd procent zeker en ongetwijfeld reden voor discussie. De auteurs geven zelf ook aan dat precieze cijfers geven haast ondoenlijk is:

“Sommige lidstaten hebben geen gegevens aangeleverd, andere cijfers lopen sterk uiteen of lijken onbetrouwbaar. Er lijkt geen standaardmethode te zijn voor het verzamelen van gegevens en over het algemeen is er erg weinig informatie beschikbaar.”

Het rapport beveelt een vijfjarig stappenplan aan voor een beter welzijn van de paarden in Europa en doet aanbevelingen voor de Europese Unie, regeringen van lidstaten en de paarden-industrie.

Bron ©PiepVandaag.nl Lydia Zittema