Wakker Dier spant een rechtszaak aan tegen minister Schouten. Ze weigert nog steeds om op te treden tegen verstikkende ammoniakgehalten in varkensstallen. Veel varkens lijden door slechte stallucht aan longontstekingen en ontstoken ogen.

rechtszaak
Rechtszaak tegen verstikkende varkensstallen | Foto: House of Animals

Sjoerd van de Wouw van Wakker Dier:

“Varkens hebben recht op een frisse neus.”

Onlangs gaf minister Schouten toe dat de huidige controle faalt en kondigde ze beter beleid aan. Wat dit beleid inhoudt en wanneer het ingaat, werd echter niet duidelijk.

Vee-industrie

Varkens in de vee-industrie slijten hun leven op betonnen roostervloeren met daaronder mestkelders. Ze staan levenslang in hun eigen mestdampen. Te hoge concentraties ammoniak en fijnstof maken dat veel varkens lijden aan pijnlijke borstvliesontstekingen, longontstekingen en ontstoken ogen. Deze dieren zijn benauwd, hoesten veel of lopen rond met rooddoorlopen en tranende ogen.

Open norm

In de wet is vastgelegd dat gasconcentraties in de stal niet schadelijk mogen zijn. Dit is een zogenaamde “open norm” die de NVWA moet invullen. Wakker Dier betwist dat dit momenteel goed gebeurt. De NVWA doet pas nader onderzoek als er hoge ammoniakwaarden worden gemeten én een groot deel van de varkens zichtbare gezondheidsproblemen heeft.

Falend beleid

Volgens deskundigen zijn er duidelijke grenzen. Zo zou de ammoniakconcentratie zeker niet boven de 20 ppm (parts per million) uit mogen komen. Maar de NVWA meet ammoniakconcentraties tot wel 99 ppm in de stal, zonder in actie te komen.

Rechtszaak

Eerder dit jaar startte Wakker Dier een handhavingsprocedure voor gezondere stallucht. De NVWA wees dit handhavingsverzoek recent af en sprak met geen woord over het nieuwe, betere beleid van de minister. Wakker Dier vindt het onacceptabel dat varkens nog langer de dupe zijn. Daarom gaat de organisatie in beroep. Van de Wouw:

“De woorden van de minister lijken weliswaar hoopvol, maar wat de minimumnorm wordt, wanneer die wordt ingevoerd, en hoe de NVWA hierop gaat controleren is nog volstrekt onduidelijk. Daarom stappen we naar de rechter.”

Bron: