Kinderboerderijen lijken lief en aardig voor dieren, maar in augustus en september vindt op veel kinderboerderijen de grote opruiming van dieren plaats. In maart, april en mei werden deze dieren door de kinderboerderijen nog vol trots en met blijheid ontvangen. Men organiseerde feestelijk jonge dierendagen, lammetjesdagen en kuiken knuffeldagen. Unaniem was men van mening dat de dieren schattig waren en velen van hen kregen een naam. Maar nu de dieren groter zijn en wat minder schattig, zijn ze opeens overtallig of moeten de oudere dieren voor hen plaatsmaken en gaan zij naar de slacht. En dat is niet omdat de kinderboerderijen een domme misrekening gemaakt hebben.

kinderboerderij
Dierenleed op de kinderboerderij | Foto: Comité Dierennoodhulp

De realiteit is helaas dat het merendeel van de kinderboerderijen het heel gewoon vindt om ieder jaar weer extra dieren te fokken die overtallig worden. Op Marktplaats staan in augustus en september veel advertenties van kinderboerderijen die bokjes, geitjes, schapen, hangbuikzwijntjes en kippen en hanen te koop aan bieden. Ook in de week voor het offerfeest stonden deze advertenties er al. ‘Erg lief en tam’ staat er vaak bij vermeld. Het is een raadsel waarom dat tamme, lieve dier dan weg moet en waarom men het hem niet gunt om gewoon oud te worden op de kinderboerderij…

Voor de mannelijke gefokte dieren loopt het vrijwel altijd slecht af. Hanenkuikens worden, nog voordat zij volwassen zijn, gedood of aan een handelaar meegegeven met datzelfde lot. Ook bokjes, rammetjes en biggen worden meestal verkocht om gedood te worden. Meestal verdwijnen de dieren geruisloos via de achterdeur naar een handelaar en hebben zogenaamd een goed huis gekregen. Zelden vertelt men eerlijk en openlijk aan kinderen en hun ouders wat er met de dieren is gebeurd.

Amsterdam
Gelukkig leek dit anders te gaan worden in Amsterdam. Op 15 september 2017 sloten 18 Amsterdamse kinderboerderijen een overeenkomst met daarin duidelijke afspraken over een beter dierenwelzijn. De gemeente Amsterdam geeft deze kinderboerderijen jaarlijks behoorlijk wat subsidie en investeerde nog eens extra een half miljoen euro om het welzijn te verbeteren.
In de overeenkomst staat dat groepsdieren met soortgenoten moeten leven. Ook staat er in de afspraken dat er zomin mogelijk overschot gecreëerd dient te worden en dat de dieren diervriendelijk afgezet moeten worden.

Helaas houdt niet iedere Amsterdamse kinderboerderij zich aan deze overeenkomst en is daar ook geen enkele controle op. Na ondertekening van de overeenkomst zijn bijvoorbeeld bij kinderboerderij Westerpark twee varkens naar de slacht gedaan. De kinderboerderij liet op haar Facebook weten dat haar varkens dit jaar naar het platteland waren verhuisd, naar stichting Buitengewone varkens. Wat er niet bij verteld werd was de waarheid: de varkens gingen naar de slacht, stichting Buitengewone varkens is namelijk een biologisch vleesbedrijf.

Verder werd er na september 2017 nog een pony weggedaan, werden er twee groepen kuikens onder een broedmachine uitgebroed die met onbekende bestemming vertrokken, vertrokken twee koeien met onbekende bestemming, kwamen er twee nieuwe biggen bij, twee nieuwe kalveren en werden er geitjes en bokjes geboren, en acht lammetjes die later in het jaar weer weg moeten.

Onder het mom van het bewaren van oude Hollandse dierenrassen laat kinderboerderij Westerpark dieren geboren worden, die als ze ouder zijn zogenaamd naar ‘een herder’ gaan, of naar natuurparken. Echter bij al deze instanties en herders gaan de dieren uiteindelijk naar de slacht en men verkoopt ook het vlees van de dieren. En ook de Amsterdamse kinderboerderij De Zimmerhoeve levert al zes jaar varkens voor de slacht af aan stichting Buitengewone varkens.

kinderboerderij
Geit in kinderboerderij | Foto: publiek domein

Jong paard
In  januari 2018 schaft kinderboerderij Westerpark zich een jong trekpaard aan terwijl zij weet dat zij geen ruimte heeft voor 2 paarden. Het jonge paard wordt nu gehuisvest tussen koeien wiens taal hij niet spreekt. Het paard lijkt bewust als attractie aangeschaft te zijn, want een aantal maanden later houdt men een inzamelingsactie voor een koets.

De bedoeling is dat het trekpaard betaalde ritjes gaat maken in en om het Westerpark, zogenaamd omdat het voor het welzijn van het paard nodig is dat het gaat werken. Dit, terwijl de gemeente uit het oogpunt van dierenwelzijn juist de paardentaxi’s de binnenstad uit probeert te krijgen. Van paardendeskundigen verneem ik dat je een trekpaard heel goed geestelijk uit kunt dagen en dat een koets trekken helemaal niet nodig is. Wel is het broodnodig dat het paard gezelschap krijgt van een ander paard.

De vraag is of het wel terecht is dat gemeentes subsidie verlenen aan kinderboerderijen die dieren enkel gebruiken als attractie, om daarna weer af te leveren voor de slacht, of op een andere manier af te danken, terwijl men zich niet houdt aan de gemaakte afspraken.

Fokken 
Daarnaast zijn er kinderboerderijen die het fokken zien als een manier om de kas te spekken. Zij fungeren als semi dierenwinkels en dierenhandelaren. Zo wordt het varken van kinderboerderij Binnenmaas van recreatieoord Binnenmaas in Mijnsheerenland in haar eentje gehouden en gebruikt enkel om biggen te produceren. Net zoals in de bio-industrie zit zij geklemd tussen twee stangen (zie foto) en liggen haar biggen onder een warmtelamp. Zodra de biggen wat groter zijn worden ze doorverkocht om vetgemest te worden voor de slacht.

Wat de dieren en kinderen willen lijkt op al deze kinderboerderijen meer bijzaak dan hoofdzaak. Geen kind dat gevraagd wordt of ze het zo wel wil.  Voor kinderen is op de kinderboerderij het belangrijkste het contact met dieren dat zij kunnen hebben. Het doet kinderen vaak pijn als ze weten dat de dieren waar zij op gesteld waren naar de slacht zijn gegaan. Kinderen verdienen het om te mogen leren dat een dier ook oud kan worden. En dieren verdienen het om respectvol behandeld te worden en hebben net zoals mensen ook graag een gelukkige oude dag.

Sandra van de Werd is onder meer oprichtster en coördinator van Comité Dierennoodhulp.

©AnimalsToday.nl