Nieuw rapport van de VN noemt een plantaardig dieet als een van de meest effectieve manieren om de klimaatcrisis tegen te gaan.

vn
Klimaatrapport VN: plantaardig dieet om de aarde te redden | Foto: publiek domein (CC0)

4 april kwam het Intergouvernementeel Panel over klimaatverandering (IPCC) van de Verenigde Naties met een nieuw rapport over klimaatverandering. In tegenstelling tot veel voorgaande rapporten die vooral de gevaren en gevolgen belichtten, wordt in dit 3.000 pagina-tellende rapport aandacht besteed aan hoe de wereld de crisis effectief kan aanpakken. Met de huidige ‘code rood’ hebben we volgens de VN maar een paar jaar om de ergste gevolgen van de klimaatcrisis te voorkomen. De wetenschappers hebben daarvoor een plan opgesteld waarmee ze denken de ergste gevolgen van stijgende temperaturen te voorkomen. Allereerst moeten de koolstofemissies binnen drie jaar een piek bereiken en vervolgens snel dalen om een zeer gevaarlijke opwarming te voorkomen.

Plantaardig dieet

Een van de gedragsveranderingen voor consumenten om klimaatverandering te bestrijden is het volgen van een plantaardig dieet. Als consumenten vliegtuigen zouden vermijden, geen vlees zouden eten en hun huizen zouden isoleren, kan dit volgens de wetenschappers een aanzienlijk verschil maken in het stoppen van de opwarming van de aarde. Volgens een studie van de Universiteit van Oxford is een veganistisch dieet de “beste manier” om de CO2-voetafdruk te beperken, met zelfs 73%. Vlees en zuivel genereren namelijk ontzettend veel broeikasgassen, van ontbossing tot het produceren van voer tot de uitwerpselen van alle dieren. Plantaardig vlees stoot in vergelijking tot 90% minder broeikasgassen uit dan dierlijk vlees. Josef Pfabigan, directeur van dierenwelzijnsorganisatie Four Paws, ligt toe:

“Als wereldwijde dierenwelzijnsorganisatie lopen we voorop in het debat over de impact die vee heeft op het milieu. Een verandering in het dieet is de sleutel. Het verminderen van de vlees- en zuivelconsumptie draagt bij aan de persoonlijke gezondheid, het welzijn van dieren en is ook een klimaatvriendelijkere en duurzamere keuze. Het verminderen van de veestapel en het veranderen van normen in de landbouw is cruciaal. Deze maatregelen verminderen onmiddellijk de uitstoot, stoppen ontbossing en maken land dat nu wordt gebruikt voor de productie van voer beschikbaar voor natuurherstel.”

Veranderingen

“De klimaatcrisis kan alleen samen met overheden en de voedingsindustrie worden aangepakt,” stelt Pfabigan. Het rapport bevestigt dit: overheden moeten het voor consumenten gemakkelijker maken om deze veranderingen door te voeren. Bovendien stellen de wetenschappers dat er een verschuiving plaats moet vinden in de cultuur en sociale normen, bedrijfsinvesteringen en politieke drijfveren. Priyadarshi Shukla, medevoorzitter van de IPCC-werkgroep die het opstelde, vertelt:

“Met het juiste beleid, de juiste infrastructuur en de technologie om veranderingen in onze levensstijl en gedrag mogelijk te maken, verminderen we de uitstoot van broeikasgassen mogelijk met 40 tot 70 procent tegen 2050.”

Alleen zo kunnen de noodzakelijke veranderingen doorgevoerd worden. VN-secretaris-generaal Antonio Guterres bij de publicatie van het rapport zegt:

“We verlieten COP26 in Glasgow met een naïef optimisme, gebaseerd op nieuwe beloften en toezeggingen. Maar de huidige klimaattoezeggingen zorgen nog steeds voor een toename in de uitstoot. En de meeste grote uitstoters nemen niet de stappen die nodig zijn om zelfs deze ontoereikende beloften waar te maken.”

Vooraanstaande wetenschappers maakten duidelijk dat regeringen niet genoeg doen, terwijl de uitstoot ongekend hoog is. Naast een plantaardig dieet moet volgens de IPCC steenkool voorgoed in de ban. Om de wereld onder de 1,5 °C te houden, moeten de emissies tegen 2025 een piek bereiken, zeggen de onderzoekers, en tegen het einde van dit decennium met 43% krimpen. Ze stellen dat het opwekken van energie uit duurzame bronnen als wind en zon de meest effectieve manier is om dit doel te bereiken. Verder moeten technologieën om CO2 uit de lucht te verwijderen snel ontwikkeld worden.

IPCC says the tools to stop catastrophic climate change are in our hands. Here’s how to use them from australia

Bronnen:

©AnimalsToday.nl Sophie Jongma