Nieuw onderzoek heeft aangetoond dat COVID-19 lockdowns hebben geleid tot ‘drastische’ veranderingen in energieverbruik en CO2-uitstoot in de wereld gedurende het eerste kwartaal van 2020. Het onderzoek ─ dat op 19 mei in het tijdschrift Nature Climate Change werd gepubliceerd ─ laat zien dat aan het begin van april 2020, toen opsluitingsmaatregelen in veel landen op hun hoogtepunt waren, de dagelijkse wereldwijde CO2-uitstoot met 17% was gedaald vergeleken met gemiddelde dagelijkse niveaus in 2019. Wetenschappers van landen uit o.a. Nederland, Noorwegen, Australië, Frankrijk en Duitsland namen deel aan het onderzoek dat in 69 landen, 50 Amerikaanse staten en 30 Chinese provincies werd uitgevoerd.

CO2
Verlaging CO2 dankzij COVID-19 lockdowns | Foto: Pixabay

Grootste neerwaartse beweging

Het onderzoek was gebaseerd op een combinatie van beleids-, activiteits- en energiedata en er werd onder andere gekeken naar het transport- en consumentengedrag van mensen als gevolg van lockdowns en gesloten internationale grenzen. De grootste gemeten veranderingen in de dagelijkse activiteiten waren in de luchtvaartsector, met een afname van 75% tijdens ‘opsluitingniveau 3,’ en een vermindering op de CO2-emissie op 7 april was de grootste geschatte dagelijkse verandering gedurende de gemeten periode. De gemeten dagelijkse emissies aan het begin van april zijn volgens het onderzoek zelfs vergelijkbaar met hun niveau van 2006. Toen de lockdown het striktst was en er grote delen van de wereldeconomie bijna tot stilstand kwamen, daalde in sommige landen de CO2-uitstoot gemiddeld met iets meer dan een kwart (26%). Het totale effect wordt gezien als de grootste jaarlijkse neerwaartse beweging sinds de Tweede Wereldoorlog en een sterke daling vergeleken met recentelijke cijfers.

Toekomst onduidelijk

Maar, wat voor uitwerking de verlaging van CO2-uitstoot precies gaat hebben op de toekomst is nog onduidelijk. Als, zoals op het moment van schrijven, het ‘normale’ leven in landen langzaam weer op gang komt, zal volgens de onderzoekers de jaarlijkse daling in de loop van het jaar waarschijnlijk slechts ongeveer 7% bedragen ─ mits er beperkingen blijven bestaan om het virus te stoppen. Als restricties echter halverwege juni worden opgeheven, is er voor het jaar waarschijnlijk slechts een daling van 4% te verwachten. Het blijkt sowieso moeilijk om de toekomst van het effect van lockdowns op de CO2-uitstoot van de wereld te voorspellen en de meeste veranderingen die in 2020 zijn waargenomen worden gezien als zijnde van tijdelijke aard, aangezien het geen weerspiegelingen zijn van structurele veranderingen in de economische, vervoers- of energiesystemen. Ook kunnen volgens de onderzoekers de samenhangende gevolgen van de sociale trauma van ‘opsluiting’ het toekomstige traject op onvoorspelbare manieren veranderen.

Structurele veranderingen

Volgens Corinne Le Quéré, hoogleraar klimaatverandering aan de Universiteit van East Anglia in het Verenigd Koninkrijk en hoofdauteur van de studie, zal als het normale leven weer op gang komt er slechts “een verwaarloosbaar effect op de [doelstellingen van de] overeenkomst van Parijs” zijn. Veranderingen in individueel gedrag zoals minder autorijden, niet meer vliegen, en van huis uit werken kunnen volgens de onderzoekers slechts voor een deel helpen om uitstoot te verminderen.

Net zoals het Intergovernmental Panel on Climate Change (IPPC) pleit voor andere maatregelen dan gedragsveranderingen om te voorkomen dat de wereldwijde opwarming catastrofale niveaus bereikt, zullen er volgens de wetenschappers grotere, structurele veranderingen in de economie en de industrie nodig zijn, in de manier waarop mensen energie produceren en gebruiken. Le Quéré zei tegen The Guardian:

“Dit is een hele grote daling, maar tegelijkertijd blijft 83% van de wereldwijde uitstoot over, wat laat zien hoe moeilijk het is om de uitstoot te verminderen met gedragsveranderingen.”

Alle kleine beetjes

Door de pandemie zijn wel al in sommige steden initiatieven genomen om de manier waarop mensen reizen te veranderen, wat een bijdrage kan leveren aan de gevolgen voor de uitstoot. Zo is er vermeld dat de autoriteiten in Londen van plan zijn om van sommige straten in de Britse hoofdstad autovrije zones te maken. Ze hebben de trottoirs al verbreed en tijdelijke fietspaden geïntroduceerd om mensen aan te moedigen zich te voet of per fiets te verplaatsen.

Jenny Bates, een campagnevoerder van Friends of the Earth, zei in een verklaring in reactie op de studie in Nature Climate Change: “We moeten ervoor zorgen dat onze recente ervaring met een betere luchtkwaliteit, lagere koolstofemissies en eenvoudige dingen zoals het horen van vogelgezang prioriteit gaan krijgen na lockdown,” en benadrukte daarbij de belangrijkheid van het beëindigen van onze afhankelijkheid van fossiele brandstoffen en het creëren van een ‘nieuw normaal.’

Bronnen:

©AnimalsToday.nl Femke van Iperen