De gemeenteraad van het Duitse Goldenstedt heeft de deelstaatregering van Nedersaksen opgeroepen om een roedel wolven die in de omgeving van de gemeente leeft te laten afschieten. Volgens de gemeente vormen de wolven een bedreiging voor de veiligheid van de burgers.

roedel
Goldenstedt wil af van roedel wolven | Foto: mmariomm/flickr

Drie jaar geleden werd een wolf waargenomen in de nabijheid van een kleuterschool die in het bos ligt. Hierop werd een hek om de school gezet, maar volgens de gemeente Goldenstedt vormt de aanwezigheid van de wolven teveel een bedreiging voor de bevolking:

“De kwaliteit van het leven van burgers op het platteland – vooral met gezinnen met kinderen – heeft nu al veel te lijden, omdat kinderen zich bijvoorbeeld niet onbeheerd in het dorp kunnen verplaatsen.”

Openbare veiligheid
Wolven zijn beschermde dieren in Duitsland, maar Goldenstedt wil dat de onlangs aangetreden nieuwe regering van Nedersaksen breekt met het huidige beleid. Dat maakt het overigens wel mogelijk om wolven die eraan gewend raken om in de nabijheid van bewoonde gebieden te komen af te schieten. Minister van Milieu Olaf Lies heeft onlangs toegegeven dat openbare veiligheid een topprioriteit is:

 “Als wolven hun angst voor mensen verliezen en een gevaar worden, moeten ze snel worden verwijderd.”

roedel
Foto: Wikimedia Commons

Roodkapje-syndroom
Het ministerie werkt momenteel aan een nieuwe wolvenverordening. Maar in het verleden heeft het meerdere keren duidelijk gemaakt dat er tot op heden nog nooit een aantoonbare aanval door wolven op mensen heeft plaatsgevonden. Het lijkt er eerder op dat de angst van de bewoners aangewakkerd wordt door sterke verhalen dan door de realiteit. Actiegroepen die opkomen voor de wolven zeggen dat Goldenstedt last heeft van het ‘Roodkapje-syndroom’.

Ook Celle en Lüneburg hebben verzoeken ingediend voor afschot van wolven uit angst voor de daar levende roedels.

roedel
Foto: ucumari/flickr

Wolven in Nederland
Inmiddels wordt in ons land ook met enige regelmaat een wolf gesignaleerd, in alle gevallen afkomstig uit Duitsland, waar ze tot vlak aan de grens met Nederland voorkomen. Begin 2014 kwam onderzoeksbureau Alterra van de Universiteit Wageningen met een rapport over de toekomst van de wolf in Nederland, op verzoek van het Ministerie van Economische Zaken. Daaruit bleek dat  bij definitieve vestiging van wolven in Nederland de populatie maximaal 40 tot 50 dieren kan omvatten, zo’n 20 tot 40 roedels. Door de sociale groepsstructuur zullen meer wolven zich niet kunnen handhaven in ons land, waar gewoonweg te weinig natuurgebieden zijn. Een roedel heeft ruimte nodig en accepteert geen vreemde wolven in zijn leefgebied. Daarnaast zullen veel wolven worden doodgereden door de drukte op de Nederlandse wegen.

Bron: Weser Kurier ©AnimalsToday.nl Bart van Riel