Zal Nederland ooit een eigen wolvenpopulatie kunnen herbergen? Volgens onderzoekers van de Wageningen Universiteit valt dat te betwijfelen. Bij vestiging in Nederland zal de populatie maximaal 40 tot 50 dieren omvatten. Door de sociale groepstructuur zullen meer wolven zich niet kunnen handhaven in ons land. Daarnaast zullen veel wolven worden doodgereden door de drukte op de Nederlandse wegen.

Wolf - wolven
Wolf | Foto: I, J. Patrick Fischer [CC-BY-SA-2.5], via Wikimedia Commons
Begin 2014 komt onderzoeksbureau Alterra van de Universiteit Wagenningen met een rapport over de toekomst van de wolf in Nederland, op verzoek van het Ministerie van Economische Zaken.

Alterra heeft, middels een model tot het jaar 2100, doorberekend hoeveel wolven zich in Nederland kunnen handhaven. Vooral in het noordoosten van Nederland is veel ruimte voor honderden wolven. Ondanks de vele prooidieren, zoals hazen, konijnen, herten en zwijnen is Nederland te volgebouwd, zo blijkt uit het onderzoek van Alterra.

Door het aanleggen van nog meer ecoducten wordt de kans vergroot op handhaving van de wolvenstand. Te weinig ecoducten echter zou de doodssteek zijn voor de wolf. Zowel wolf als prooidier kunnen dan niet uitzwerven over een groter gebied.

Volgens de onderzoekers zullen wolven zich wel kunnen voortplanten in landen als Duitsland en Frankrijk, landen met grotere natuurgebieden en minder drukke wegen. Zwervers kunnen dan naar Nederland uitwijken.

“De toekomst van de wolf moet in Europees verband worden bezien”, aldus de onderzoekers.

Bron: Vroege Vogels ©PiepVandaag.nl Walter Eijndhoven