Door het warme weer werden vorige week veel bijeneters gesignaleerd in Nederland. Dankzij de warmte werden de kleurrijke vogels naar het noorden gedreven. Voor veel vogelaars een mooie kans om deze Zuid-Europese vogels in eigen land te zien.

bijeneters
Een kleurrijk koppeltje bijeneters | © Yves Adams, Vilda natuurfotografen

Door de warme wind werden hele groepen bijeneters richting ons land gestuwd. Niet alleen bijeters waren te zien, ook grote groepen vale gieren werden in juni in Nederland waargenomen, zelfs één groep van meer dan dertig in Gelderland, en tot half juni was een scharrelaar aanwezig in de Amsterdamse Waterleidingduinen.

De aanwezigheid van het grote aantal bijeneters deze zomer is echter het meest opvallend. Deze soort is veel te vinden in zuidelijker landen als Frankrijk en Spanje en iedere vogelaar kent deze soort dan ook van de zomervakanties. Niet alleen in deze landen wordt de soort veel gezien, ook in Rusland, Oekraïne en Turkije zijn zij in groten getale aanwezig. De 21 graden juli-isotherm wordt gezien als de grens van zijn verspreiding. De bijeneter leeft niet alleen van bijen: ook hommels en andere insecten staan op zijn menu.

Sinds 1964 zijn 39 broedgevallen bekend van de bijeneter in Nederland. Daarvan waren er drie van voor 2000, de rest van daarna. De laatste tien jaar broedt elk jaar minimaal een paartje in Nederland. Ook in 2015 is minimaal op vijf plekken nestgedrag geconstateerd. Of er ook jongen zijn geboren is niet bekend. Mocht dit wel het geval zijn, dan is dat een record voor Nederland, aldus de Werkgroep Bijeneter Nederland. Broedgevallen van deze kleurrijke vogels zijn niet alleen in Nederland bekend, maar ook in Duitsland en Denemarken.

Bron: de Vogelbescherming ©PiepVandaag.nl Walter Eijndhoven


Strijd mee tegen dierenleed!

Zonder jouw hulp kunnen House of Animals en Animals Today niet verder groeien en dieren een stem geven. Waardeer je wat wij doen, steun ons dan met een (eenmalige) donatie.