Comité Dierennoodhulp heeft een brandbrief gestuurd naar de waarnemend staatssecretaris van Economische Zaken en naar de vaste commissie Economische Zaken over het overtreden van de Wet Dieren door de NVWA in verband met het onnodig doodmaken van twee schapen.

schapen
Van illegale slacht ‘geredde’ schapen onnodig doodgemaakt | Foto: nielskliim Flickr via Compfight cc

Na een melding van illegale slacht voor het offerfeest trof een NVWA inspecteur op 1 september volgens zijn twitterbericht twee illegale zonder verdoving geslachte schapen aan en twee nog levende schapen. De levende schapen heeft de NVWA samen met de karkassen naar een slachthuis gebracht en daar laten doden met als doel destructie. Comité Dierennoodhulp vind het onbegrijpelijk dat de NVWA dit met de schapen heeft gedaan. Als excuus gebruikt de NVWA dat de dieren geen oormerk in hadden en daarom niet geschikt waren voor menselijke consumptie omdat de herkomst niet traceerbaar zou zijn. Maar een dier is meer dan een oormerk, volgens de Wet dieren heeft ieder dier ook een intrinsieke waarde waar rekening mee gehouden dient te worden en is het verboden om zonder redelijk doel of met overschrijding van hetgeen ter bereiking van zodanig doel toelaatbaar is, bij een dier pijn of letsel te veroorzaken dan wel de gezondheid of het welzijn van een dier te benadelen. Ook dient een ieder een hulpbehoevend dier de nodige zorg te verlenen.

De NVWA is aan dit alles in de wet volstrekt voorbijgegaan. Bovendien is de NVWA ervan op de hoogte dat er in Nederland diverse dierenopvangen zijn waar deze schapen oud hadden mogen worden en waar de dieren nooit in de consumptie terecht hadden gekomen. Comité Dierennoodhulp heeft zelfs afgelopen week samen met vier andere dierenorganisaties nog een oproep gedaan aan moslims, om als zij al een schaap of een geit hadden besteld, van het slachten af te zien en de schapen het leven te schenken en aan de dierenorganisaties over te dragen zodat zij de dieren konden herplaatsen op een plek waar de dieren oud konden worden en een goed leven konden krijgen. Comité Dierennoodhulp heeft in haar brandbrief verzocht om handhaving van de Wet dieren en ervoor te zorgen dat dieren niet langer als een ding kunnen worden vernietigd. Deze zaak laat weer duidelijk zien dat handhaving van dierenwelzijn niet bij de NVWA thuis hoort. Wanneer dieren na een melding zo behandeld worden door de NVWA, nodigt dit mensen zeker niet uit om dierenmishandling te gaan melden.

Persbericht Comité Dierennoodhulp