De provincie Gelderland overweegt om toestemming te geven voor het vergassen van ganzen. Volgens gedeputeerde Van Dijk veroorzaken de dieren enorm veel schade. Alternatieven zouden volgens hem niet voldoende hebben geholpen.

Grauwe Gans
©Wikimedia Commons

Volgens Marcel Vossenstein, ex-voorzitter van het KNNV zou het mooi zijn als de provincie voorbeeld zou nemen aan de provincie Groningen. Zij hebben het initiatief “Stuur met de natuur” als uitgangspunt waarin een natuurlijke en diervriendelijkere aanpak centraal staat.

Mogelijkheden zouden bijvoorbeeld kunnen zijn:

  • prikken van eieren;
  • ruimte geven aan natuurlijke vijanden;
  • opgroeigebieden voor kuikens worden minder aantrekkelijk maken;
  • omliggende akkers slechter bereikbaar maken, bijvoorbeeld door braamstruiken te planten;
  • minder ‘lekkere’ gewassen inzetten;
  • verjaagmiddelen zoals een Agrilaser ;
  • ganzen lokken naar speciaal uitgekozen gebieden door witte klaver in te zaaien.

Meest bepalend voor de aantallen hier broedende ganzen – veelal zomerganzen genoemd – is het aanbod aan bereikbaar voedsel. Dat is dominant bij een inzet met “Stuur met de natuur” als uitgangspunt.

Met andere woorden, legio alternatieve mogelijkheden!

©PiepVandaag.nl