Onderzoekt heeft uitgewezen dat er in Nederland plaats is voor 20 tot zelfs 40 roedels wolven. Dit meldt het tijdschrift Zoogdier nar aanleiding van een nieuw onderzoek. Tijdens het onderzoek is gekeken naar bekende leefgebieden van de wolf in Duitsland, die vervolgens zijn vergeleken met potentiële leefgebieden in Nederland.

Wolf
Wolf | Foto: Wikimedia Commons

De wolf wordt op steeds meer plekken in Europa waargenomen. Het dier, dat sinds begin jaren tachtig van de vorige eeuw de status van beschermde diersoort heeft, is door de mens weggejaagd uit zijn leefgebied. Sinds begin 2000 leven er echter weer roedels wolven in Duitsland, het momenteel drukst door de mens bevolkte gebied waar wolven te vinden zijn.

Tijdens het onderzoek is er gekeken naar kenmerken als wegendichtheid, aantallen inwoners, landinrichting (agrarisch landschap, natuurgebied, stedelijke omgeving) en aanwezigheid van prooidieren en dit is vergeleken met de Nederlands situatie. Wat ook in het onderzoek is meegenomen, is dat een wolventerritorium minimaal zo’n 225 vierkante kilometer groot is. Uitkomsten van deze analyse tonen aan dat er ruimte is voor zo’n 20 tot 40 roedels in Nederland.

Eerder meldde PiepVandaag dat ongeveer de helft van de Nederlanders de wolf met open armen ontvangt in ons land.

Bron: Natuurbericht ©PiepVandaag.nl