Jaarlijks vinden steeds meer dieren de dood door stalbranden. Dat blijkt uit onderzoek van Wakker Dier. Nam het aantal slachtoffers in de jaren 2012 en 2013 nog af tot 39.000 en 34.000 dieren, in 2015 zijn nu al 126.000 dieren als gevolg van een stalbrand overleden. Nieuwe stallen moeten vanaf 2014 dan wel iets brandveiliger worden gebouwd maar een rookmelder of bluswatervoorziening is ook hier nog steeds niet verplicht. En oude stallen blijven brandgevaarlijk.

stalbranden
Oude stal in vlammen | Foto: Pixabay

Er zijn de afgelopen jaren enorm veel dieren slachtoffer geworden van stalbranden. De brandvoorschriften voor opslagloodsen waren hetzelfde als voor stallen met dieren. Terwijl de kans op brand in een kippenstal acht keer zo groot is als de kans op een woningbrand. Het strooisel op de vloer van de stal is stofrijk en de dieren zelf produceren ook veel stof. Dit stof en de vrijgekomen mestgassen geven een hogere kans op kortsluiting en dat is vaak de oorzaak van een stalbrand.

Noodklok
In 2008 vonden maar liefst 650.000 dieren de dood als gevolg van een stalbrand. Wakker Dier en de Dierenbescherming luidden toen al de noodklok. Het duurde uiteindelijk nog tot november 2011 totdat een meerderheid in de Tweede Kamer voor speciale bouwvoorschriften voor stallen stemden.

Vanaf 2014 geldt nu dat nieuwe stallen dus iets brandveiliger gebouwd moeten worden. Dat deze maatregelen bij lange na niet afdoende zijn is duidelijk. Het jaar is nog lang niet voorbij maar het aantal slachtoffers ligt nu dus al op 126.000 dieren. Er moeten zo snel mogelijk veel strengere maatregelen worden genomen om erger te voorkomen.

Bron: Wakker Dier ©PiepVandaag.nl