Minister van Wonen en Rijksdienst Stef Blok wil geen extra eisen stellen met betrekking tot de brandveiligheid in bestaande stallen. Dat heeft hij gezegd tijdens een debat in de Tweede Kamer afgelopen week.

Varkens stalbrand - brandveiligheid
Varkens stalbrand | Foto via Varkensinnnood.nl

De Partij voor de Dieren pleit al jaren voor extra veiligheidseisen, omdat het onaanvaardbaar is dat er in bestaande stallen niets aan de verbetering van brandveiligheid wordt gedaan.

De minister wil geen extra maatregelen nemen vanwege rechtszekerheid en omdat regelgeving pas effect heeft als er draagvlak voor is.

De Partij voor de Dieren pleit ook voor een aparte opslag van mest in een brandwerend compartiment, maar ook hier ziet de minister, hoe ongelofelijk ook, de noodzaak niet van in.

Bron: Boerderij.nl ©PiepVandaag.nl