Brandveiligheid
Foto: iStock Photo

Er komen eindelijk regels om stallen van dieren te beschermen tegen brand. Tweede Kamer nam dinsdag een motie aan van de Partij voor de Dieren aangenomen die daarom vraagt.

Tot nu toe werden dieren in het Bouwbesluit gezien als dingen, waardoor voor stallen slechts de brandveiligheidnormen golden van een goederenloods. Een merendeel van de Tweede Kamer vindt dat niet langer aanvaardbaar. De Partij voor de Dieren diende de motie in mede namens de PvdA en de Sp. De motie werd gesteund door PVV, PvdA, SP, GroenLinks, D66, ChristenUnie, CDA en SGP.

Wetgeving die dieren bestempelt als dingen is volledig uit de tijd, betoogde Esther Ouwehand in de debatten over het Bouwbesluit. Daarbij lopen juist stallen groot risico op brand, vanwege kortsluiting en oververhitting van machines of tijdens werkzaamheden in de stal. Vanwege het ontbreken van passende brandveiligheidseisen kan de brandweer ter plaatse vaak niets meer doen om de dieren te redden. De afgelopen vijf jaar is daardoor meer dan een miljoen dieren op een afschuwelijke manier om het leven gekomen bij een stalbrand. Desondanks wilde minister Donner van Binnenlandse Zaken het regelen van een betere brandveiligheid in stallen liever overlaten aan de sector.

Esther Ouwehand diende de motie in omdat ze vindt dat het hoog tijd is dat er regels komen voor de brandveiligheid van stallen: “Zolang er geen wettelijke norm is voor brandveiligheid, blijft de wet van de portemonnee maatgevend. In de praktijk blijkt dat stalhouders steeds weer kiezen voor het goedkoopste preventiemateriaal. Als we zo doorgaan, sterven de komende jaren minstens net zo veel dieren als in de afgelopen jaren.”