In de gemeente Bergen in de provincie Noord-Holland zijn circussen met wilde dieren niet langer welkom. Ook zijn roofvogelshows en plezierjacht niet gewenst en het college zal deze activiteiten zoveel mogelijk ontmoedigen. Dit staat vermeld in de nieuwe Nota Dierenwelzijn, die per 27 mei ter inzage ligt.

roofvogel plezierjacht
Foto: Wikimedia Commons

In de nota staat vermeld dat dieren geen honger, dorst, of pijn mogen lijden, beschermd moeten worden tegen stress en ziektes en soorteigen gedrag moeten kunnen vertonen. Wilde dieren in circussen lijden wel aan stress en kunnen geen natuurlijk gedrag vertonen, dus wil de gemeente niet langer dat circussen met wilde dieren Bergen nog aandoen.

Een landelijk verbod op circussen met wilde dieren is in voorbereiding en zou op 15 september in moeten gaan. Roofvogelshows zijn echter niet bij wet verboden, dus kan de gemeente Bergen deze niet verbieden. Maar de gemeente kan ze wél ontmoedigen en op eigen evenementen verbieden.

Verder staat er in de nota dat de gemeente een wettelijke taak heeft zwerfdieren op te vangen en te verzorgen. Wethouder dierenwelzijn Peter van Huissteden in de Alkmaarse Courant:

“De opvangplicht is niet alleen beperkt tot honden en katten. Het gaat om alle gevonden huisdieren”.

Opgevangen dieren blijven in de praktijk in Dierentehuis Alkmaar en Knaagdierencentrum Heiloo, maar het is de bedoeling dat er een nieuw dierenopvangcentrum komt. De Dierenbescherming heeft hiervoor al een stuk grond langs de N9 in de gemeente Bergen aangeschaft.

Verder is het college tegen staandwantvissen, het vissen met behulp van netten en fuiken. Op recreatieve basis is dit al verboden, maar voor de kust van Bergen zijn nog elf beroepsvissers op deze manier zeebaars vangen. Van Huissteden:

“Wij hebben hier geen zeggenschap over, maar keuren het wel af”.

Het college van Bergen wil verder de plezierjacht ontmoedigen en beëindigt de jacht op eigen grond.

Bron: Noordhollands Dagblad ©PiepVandaag.nl