Tijdens de vergadering van Provinciale Staten op maandagavond 3 oktober is gestemd over de ontvankelijkheid van het burgerinitiatief ‘Stop de hobbyjacht in Noord-Holland’. Meer dan 5000 inwoners van Noord-Holland hebben het initiatief ondertekend. Het werd met nipte meerderheid van stemmen gedeeltelijk ontvankelijk verklaard. De PvdD, D66, PvdA, GL en SP stemden voor.

burgerinitiatief
Burgerinitiatief Stop de hobbyjacht in Noord-Holland

Het burgerinitiatief vraagt Provinciale Staten om alles te doen wat binnen haar bevoegdheid ligt om een einde te maken aan de jacht op de vrij bejaagbare diersoorten (houtduif, haas, konijn, fazant en wilde eend). De hobbyjacht tast volgens het initiatief het dierenwelzijn aan en is tevens in strijd met de wettelijk erkende intrinsieke waarde van dieren, zoals omschreven in de Wet Dieren.

Dezelfde bescherming
De nieuwe Wet natuurbescherming geeft Provinciale Staten de mogelijkheid om nadere regels te stellen op het gebied van faunabeleid en jacht. Het initiatief verzoekt om binnen deze verruimde bevoegdheden te kiezen voor een beleid dat in principe jachtvrij is. Dus geen jacht zonder objectief vastgestelde noodzaak, zodat de vrij bejaagbare soorten dezelfde bescherming krijgen als de niet-bejaagbare soorten. Met de komst van de Wet natuurbescherming is het aan de provincie om binnen de nieuwe wettelijke kaders afwegingen te maken.

Tijdens de vergadering van Provinciale Staten op maandag 7 november wordt inhoudelijk over het burgerinitiatief gedebatteerd.

Persbericht PvdD Noord-Holland