Net als in de provincies Utrecht en Flevoland, is er in de provincie Noord-Holland een burgerinitiatief gestart om de hobbyjacht te stoppen. Bezorgde burgers vinden het onacceptabel dat er zonder objectieve noodzaak en puur voor het plezier van jagers dieren worden doodgeschoten.

hobbyjacht

Anno 2015 is het doden van konijnen, hazen, fazanten, wilde eenden en houtduiven, zonder dat daar enige noodzaak voor is, toegestaan. Uit onderzoek blijkt dat maar 3 procent van de Nederlanders vindt dat hobby een acceptabele reden is voor de jacht. Toch worden er in Nederland jaarlijks ruim 1 miljoen dieren afgeschoten. En daar vallen niet de dieren onder die wel geraakt maar niet gedood worden bij de jacht.

In de Tweede Kamer was er geen meerderheid voor de initiatiefnota van Marianne Thieme (Partij voor de Dieren) om de jacht te sluiten. De PvdA heeft haar verkiezingsbelofte om de plezierjacht te verbieden verbroken. Stichting Dier & Recht diende een klacht in bij de Reclame Code Commissie wegens misleiding.

Inwoners van de provincie Noord-Holland staan echter niet geheel machteloos. Het burgerinitiatie ‘Stop de Hobbyjacht’ is ook in deze provincie van start gegaan. Overijssel en Utrecht gingen eerder dit jaar al voor. Volgend jaar zal de nieuwe Natuurwet van kracht zijn en vanaf dat moment kunnen provincies regels stellen aan de jacht op de vijf vrij bejaagbare diersoorten. Met het burgerinitiatief Stop de hobbyjacht wordt het provinciebestuur opgeroepen de jacht zonder nut of noodzaak te sluiten.

In Noord-Holland zijn 5.000 handtekeningen nodig om het burgerinitiatief in te kunnen dienen, maar hoe meer handtekeningen er opgehaald worden hoe beter. Wil je meedoen en helpen een einde te maken aan de hobbyjacht in Noord-Holland? Onderteken dan zelf het burgerinitiatief en vraag mensen in je omgeving dat óók te doen.

Klik hier om de handtekeningenlijst te downloaden;
• Print één of meer handtekeningenlijst(en) uit;
• Verzamel zoveel mogelijk handtekeningen bij familie, vrienden en collega’s;
• Stuur de handtekeningenlijst(en) retour naar:
Stop de hobbyjacht Noord-Holland
Postbus 17622
1001 JM Amsterdam.

De provincie staat helaas het online ondertekenen van het burgerinitiatief niet toe.

Wil je meer lezen over Stop de hobbyjacht? Ga dan naar www.stopdehobbyjachtnoordholland.nl. Volg het burgerinitiatief ook via Facebook en Twitter.

©PiepVandaag.nl