Jagers in Noord-Holland mogen tussen 1 februari en 15 augustus geen wilde eenden meer afschieten. Aanvankelijk had de provincie voor die periode een ontheffing verleend, maar die is door de rechtbank van Haarlem vernietigd na een bezwaarprocedure door De Faunabescherming.

wilde eenden
Wilde eenden | Foto: Pixabay

De ontheffing voor de betreffende maanden was verleend omdat boeren schade zouden ondervinden door de wilde eenden. Deze dieren vallen tussen 15 augustus en 31 januari al onder de groep van bejaagbare soorten, maar jagers en boeren vonden die periode niet genoeg en de provincie gaf toe aan het verzoek tot uitbreiding van de wilde eendenjacht. Dit hield in dat de eenden het hele jaar door met geweer en de inzet van honden gedood mochten worden.

Op de vingers getikt
Volgens de Haarlemse rechter heeft De Faunabescherming aangetoond dat er helemaal geen reden was voor uitbreiding van de afschotvergunning omdat er slechts 5 gevallen van schade waren gemeld. Bij die meldingen was ook nog eens onvoldoende aangetoond dat er werkelijk sprake was van schade, en bovendien nam het aantal aangiften ook niet toe. Verder werd de provincie op de vingers getikt omdat er in het Faunabeheerplan niets stond over diervriendelijke methoden om de eenden te verjagen, alvorens op afschot over te gaan.

wilde eenden
Wilde moedereend met pulletjes | Foto: Pixabay

Sitting duck
In oktober vorig jaar had de rechter al bepaald dat in 3 van de 20 Noord-Hollandse Wildbeheereenheden (WBE´s) helemaal geen sprake was van ‘belangrijke schade’ door de eenden. In diezelfde maand verbood de rechter ook al het afschieten van duizenden smienten. En dankzij het volledig terugdraaien van de provinciale ontheffing buiten het officiële jachtseizoen om kunnen de wilde eenden in Noord-Holland dit voorjaar in alle rust hun pulletjes laten uitgroeien tot volwassen dieren. De Engelse uitdrukking ‘like shooting a sitting duck’ is daarmee gelukkig niet langer van toepassing.

Bron: De Faunabescherming ©PiepVandaag.nl Bart van Riel