Op 30 maart schreef ik over de noodkreet die ik in mijn mail vond over grote zorgen om het lot van varkens in een afgelegen stal. De varkens zitten daar dag en nacht in een stinkende ruimte waar geen straaltje daglicht binnenkomt en hebben geen enkele afleiding. Ook bleek er in de stal een inmiddels overleden dier te liggen.varkensleedIk maakte melding van de situatie bij de NVWA en die stuurde er een inspecteur op af. Na een paar dagen belde ik de persvoorlichter van de NVWA over de stand van zaken. Hij zou navraag doen bij de inspecteur en terugbellen. Dat gebeurde ook, de woordvoerder wist mij te vertellen:

 “De inspecteurs zijn er langs geweest maar het is allemaal in orde.”

Ik wist niet wat ik hoorde. De woordvoerder verklaarde verder:

“Ja, er is wel wat verbetering mogelijk. Verrijking zodat de varkens wat te doen hebben en het raam moet worden gewassen want als dat gebeurt, komt er volgens de wet voldoende licht binnen.”

Vooral dat laatste is interessant… Er was namelijk helemaal geen raam. De stal zat potdicht. De lucht was er niet te harden. Over het feit dat de varkens niet zijn geoormerkt (wettelijk verplicht) hoor ik al helemaal niks. Later per e-mail nog om een reactie hierop gevraagd maar geen antwoord meer mogen ontvangen. Er is geen enkele wettelijke situatie denkbaar waarin varkens niet geoormerkt hoeven zijn.

De eigenaar van het terrein waar de stal op staat heeft inmiddels schriftelijk laten weten dat een veearts regelmatig controles uitvoert in de stal en dat de varkens gezond zijn. Nog interessanter. Er is dus blijkbaar een dierenarts die op de hoogte moet zijn van de misstanden, maar daar niets mee doet. Dat is dan in strijd met de meldcode dierenmishandeling dierenartsen zoals opgesteld door de Koninklijke Nederlandse Maatschappij voor Diergeneeskunde (KNMvD):

“Zo zullen dierenartsen als het nodig is hun klanten wijzen op tekortkomingen in de huisvesting, verzorging en voeding van hun dieren. In het geval van verwondingen of aandoeningen kunnen zij deze het beste behandelen. Maar als er volgens dierenartsen sprake is van ernstige misstanden, zou dit ook moeten leiden tot een melding bij bevoegde instanties”.

Zeer benieuwd hoe dat zit.

Overigens geeft de eigenaar, in datzelfde schrijven aan, dat de NVWA heeft laten weten dat de stal aan alle wettelijke eisen voldoet. Dat is ook bizar want ik kreeg uiteindelijk een brief waarin het volgende staat:

“Op 30 maart 2015 heeft de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) een melding van u ontvangen en naar aanleiding hiervan een onderzoek ingesteld.

Een inspecteur van de NVWA heeft het door u genoemde bedrijf geïnspecteerd. Tijdens deze inspectie zijn de door u genoemde tekortkomingen waargenomen. Hiervoor heeft de inspecteur een passende maatregel genomen.

Ik dank u dat u de moeite heeft genomen om de NVWA op deze zaak te attenderen”.

Ik zou er graag met klem op zeggen dat het geen “tekortkomingen” zijn, maar grove misstanden. Ik heb bij verschillende organisaties navraag gedaan en de Wet Dieren erbij gepakt. De zaak is heel duidelijk. Deze varkens hebben recht op licht, frisse lucht en verrijking in de kooi. Ik vind de dieren trouwens ook erg mager en ze zijn zoals gezegd geen van allen geoormerkt.

Wat is er dan precies geconstateerd door de NVWA-inspecteur en welke maatregel is daarop genomen? Als ik de brief van de eigenaar moet geloven, geen enkele, want de NVWA heeft volgens diens zeggen besloten dat de stal aan alle wettelijke eisen voldoet.

In de tussentijd maakten opvallend veel varkensboeren zich via social media vooral druk over de beelden die we publiceerden. Het zou laster zijn want het enige waar wij dierenbeschermers op uit zijn is het imago van de varkensboer schaden. Over de erbarmelijke situatie waar de dieren zich in bevinden hoor ik verder niemand van hen.

Hoe gaat het dan nu verder met die varkens? Ik zou het op dit moment even niet weten. De NVWA maar weer bellen? Eerlijkheid gebiedt te zeggen dat het vertrouwen in deze organisatie behoorlijk af aan het nemen is.

©PiepVandaag.nl


Strijd mee tegen dierenleed!

Zonder jouw hulp kunnen House of Animals en Animals Today niet verder groeien en dieren een stem geven. Waardeer je wat wij doen, steun ons dan met een (eenmalige) donatie.