In Noord-Holland mogen voorlopig geen duizenden smienten, een eendensoort, worden afgeschoten door de Faunabeheereenheid van deze provincie. Volgens de jagers veroorzaken smienten schade aan de landbouw.

Smient
Foto: Maga-chan CC-BY-SA-2.1-jp or CC-BY-SA-2.5], via Wikimedia Commons 

De rechtbank in Haarlem besloot vorige week in een spoedprocedure dat de ontheffing die de provincie hiervoor had afgegeven moet worden opgeschort. Vogelbescherming Nederland en drie Noord-Hollandse vogelwerkgroepen (Samenwerkende vogelwerkgroepen Noord-Holland, Vogelwerkgroep Zuid-Kennemerland en KNNV Hoorn) hebben tegen deze ontheffing bezwaar aangetekend, met succes. De uitspraak houdt in dat er geen gebruik mag worden gemaakt van de ontheffing tot zes weken na een beslissing over het ingediende bezwaar. Met andere woorden: voorlopig is de smient dus even veilig voor de jagers van de Faunabeheereenheid.

De belangrijkste reden om bezwaar aan te tekenen voor de vogelbeschermers is dat het al langere tijd slecht gaat met de smient in ons land. Nederland is een zeer belangrijk overwinteringsgebied voor de smient. Helaas overwinteren elk jaar minder smienten in ons land, de laatste tien winters zelfs tot onder 200.000 exemplaren. Voor het behoud van een gezonde populatie moeten minstens 258.200 smienten in Nederland overwinteren, aldus de overheid. Als Noord-Holland tot ontheffing overgaat , betekent dat gedurende vijf jaar nog eens minimaal 10.000 smienten per jaar mogen worden afgeschoten door de jagers van de Faunabeheereenheid.

Vogelbescherming heeft er alle vertrouwen in dat de ontheffing niet doorgaat en dat de smient rustig kan overwinteren in de Nederlandse wateren.

Bron: Natuurbericht.nl ©PiepVandaag.nl Walter Eijndhoven