Een rapport van visbedrijf Nueva Pescanova laat zien dat haar eigen plannen voor de bouw van de grootste octopuskwekerij ter wereld op de Canarische Eilanden, roekeloos zijn. Ze vormen een dreiging voor het milieu, het wilde leven en de volksgezondheid. Zo zijn er risico´s voor dolfijnen en schildpadden in de omgeving totaal genegeerd in het plan van Nueva Pescanova.

plannen
Rapport: Plannen octopuskwekerij Spanje zijn roekeloos | Foto: publiek domein

Ngo’s Eurogroup for Animals, Compassion in World Farming en AnimaNaturalis doen een oproep aan Nueva Pescanova om de bouw van de commerciële octopuskwekerij stil te leggen vanwege de ernstige wreedheid tegen octopussen, en het feit dat de bevindingen in het onderzoeksrapport van het visbedrijf zelf in strijd zijn met haar claims op het gebied van bedrijfsduurzaamheid. Het bedrijf geeft namelijk op haar website aan dat het zich inzet voor het behoud van de biodiversiteit, het beschermen van het ecosysteem, en het bevorderen van de circulaire economie. Maar ondanks deze bewering is het begonnen met de uitvoering van het omvangrijke project in een zeer nabijgelegen gebied van een beschermd zeegebied. In de wateren rondom het Spaanse eiland Las Palmas in Gran Canaria vinden namelijk verschillende beschermde mariene soorten hun habitat. Zo leven er dolfijnen, bruinvissen en kwetsbare schildpadden. Door de komst van een octopuskwekerij zullen deze diersoorten blootstaan aan zowel water- als geluidsvervuiling.

Zorgen over plannen

De regering van de Canarische Eilanden beschouwt het rapport als gebrekkig vanwege de zorgen dat de uitvoering van het plan:

  • De plaatselijke fauna bedreigt, waaronder beschermde walvisachtigen en kwetsbare zeeschildpadden.
  • Een risico vormt voor de volksgezondheid door gebruik te maken van nabijgelegen zeewater dat niet van voldoende kwaliteit is om te worden gebruikt voor de menselijke voedselproductie.
  • Vervuiling veroorzaakt, waaronder CO2-uitstoot, stank en lozingen die aanzienlijk kunnen bijdragen aan het toch al sterk vervuilde havenwater.
  • Een bedreiging vormt voor de beschermde algensoort, cystoseira, in de omgeving.
  • Gepaard gaat met zeer onduurzame praktijken zoals het gebruik van wilde vis als voer en het hoge energieverbruik van de faciliteit.

Eurogroup for Animals:

“Het milieurapport was gebrekkig en laat de ‘hypocrisie’ van de duurzaamheidsclaims van Nueva Pescanova zien.”

Steeds meer kritiek op ’s werelds eerste industriële octopuskwekerij

Octopussen

Octopussen zijn unieke waterdieren. Deze zeer intelligente mariene soort leeft een eenzaam bestaan en is totaal ongeschikt voor de kweek op grote schaal. Octopussen zijn vleeseters. In overbevolkte omstandigheden die typerend zijn voor de bio-industrie zou er kannibalisme kunnen optreden. Daarnaast zouden ze in gevangenschap wilde vis moeten eten. De al overgeëxploiteerde wilde vispopulaties zouden door de octopuskwekerij onder nog meer druk komen te staan. Nueva Pescanova is van plan om jaarlijks maar liefst ongeveer één miljoen octopussen te kweken. De benodigde visvangst voor voer, is buitenproportioneel. Het kweken van octopussen is daarom bovendien dus volstrekt geen duurzame praktijk.

Uit een rapport van Compassion in World Farming in 2021 is aan de hand van wetenschappelijk bewijs dan ook gebleken dat de octopusteelt zowel wreed als schadelijk voor het milieu is. Vorig jaar lanceerde deze organisatie in samenwerking met Europgroup for Animals een reactie op het project van Nueva Pescanova. Die reactie is hier te lezen.

Wetenschappers bezorgd over ’s werelds eerste octopuskwekerij

Cristina Ibáñez, campagnecoördinator, AnimaNaturalis:

“Onze samenleving zou zich in een moment van vooruitgang moeten bevinden in de richting van een meer empathische en medelevende behandeling van dieren. Als deze afwijking voortduurt, ondanks de afwijzing door de wetenschappelijke gemeenschap en een groot deel van de samenleving, zullen we te maken krijgen met een ernstige breuk van deze waarden.”

Brief aan regering

Vorig jaar op Wereld Octopusdag (8 oktober) overhandigden 75 ngo’s, experts en publieke figuren, onder leiding van Compassion in World Farming en Eurogroup for Animals, een brief aan de regering van de Canarische Eilanden waarin zij aandrongen de bouw van de octopuskwekerij te stoppen. Ook gingen veel activisten uit protest de straat op. Keri Tietge, beleidsmedewerker waterdieren, Eurogroup for Animals:

“Het is niet te rechtvaardigen om dit nieuwe type bio-industrie te introduceren, omdat klimaatwetenschappers waarschuwen voor de dringende noodzaak om onze voedselsystemen te veranderen en onze diëten te ontwikkelen om duurzamer te worden. We verdienen beter dan voortdurende verwoesting van het milieu om de zakken van bedrijven te vullen, en deze geweldige dieren verdienen beter dan levens die beperkt worden tot opsluiting en lijden.”

Wil je meer weten over het bijzondere leven van octopussen? Lees dan onze recensie over de Netflix-documentaire My Octopus Teacher.

Bron:

Californië neemt stelling tegen octopuskweek

Tuinieren in de diepzee – de octopus doet het gewoon

©AnimalsToday.nl Jennie Cools