Na Washington en Hawaii is nu ook in de staat Californië een wetsvoorstel voor een verbod op octopuskweek ingediend. Het wetsvoorstel, dat ook bekend staat als de Oppose Cruelty to Octopuses Act (OCTO) heeft tot doel de octopusfokkerij zowel op land als in water te verbieden, en bovendien de deur dicht te slaan voor de import van gekweekte octopus.

octopuskweek
Californië neemt stelling tegen octopuskweek | Foto: publiek domein

De aanleiding van de Amerikaanse wetsvoorstellen is de jarenlange strijd tegen de controversiële en wrede octopuskweek in de hele wereld. Al jaren heeft het bedrijf Nueva Pescanova het voornemen om op Gran Canaria de grootste octopuskwekerij op te zetten. Dit voornemen heeft hevige kritiek ontvangen, maar vooralsnog heeft dit er niet toe geleid dat het bedrijf het plan zal terugtrekken.

Wetenschappers bezorgd over ’s werelds eerste octopuskwekerij

Octopuskweek

Het is dan ook niet zo dat Verenigde Staten momenteel barsten van de octopuskwekerijen; de wetsvoorstellen willen voorkomen dat de octopusindustrie de kans krijgt om zich ook in de Verenigde Staten te vestigen. Zoals de initiator van het wetsvoorstel Steve Bennett ook zegt:

“Dit is een cruciaal moment, niet alleen in Californië maar overal in het land, in de poging om octopussen te beschermen tegen het leed op de schaal dat andere dieren al doorstaan op fabrieksboerderijen.”

Helaas is er wereldwijd nog altijd vraag naar octopusvlees. Met name in Azië, de Verenigde Staten en rond de Middellandse Zee is de octopus op de menukaarten terug te vinden. Mede hierdoor is het aantal octopussen in het wild afgenomen en is de octopuskweek juist opgekomen. Het opsluiten van deze briljante, solitaire wezens in onnatuurlijke fokomgevingen is allesbehalve diervriendelijk. Stress, agressie, kannibalisme en een hoog sterftecijfer zijn dan ook het gevolg. Intensieve octopuskweek draagt ook bij aan de overbevissing van wilde vis, want de octopussen worden gevoed met voer dat gemaakt is van vis.

Intensieve teelt van octopussen? Niet doen!

Octopussen zijn slim

Octopussen zijn slimme en nieuwsgierige wezens met gevoel, die gereedschappen inzetten, hun omgeving observeren en beïnvloeden, en zowel vreugde als pijn en angst ervaren. Hopelijk worden de initiatieven in de Verenigde Staten dan ook gezien in Europa en zal het helpen met het blokkeren van de plannen voor octopuskweek op grote schaal in Spanje.

Octopus verdedigt zijn ruimte door met schelpen en slib te gooien

Bronnen:

©AnimalsToday.nl Femke Oosterbaan Martinius