Staatssecretaris Dijksma lijkt haar schouders op te halen over de massale ontduiking van dierenwelzijnsregels in de vee-industrie”. Directeur Hans Baaij van Dier&Recht en Varkens in Nood is ontevreden over de reactie van de staatssecretaris op het rapport ‘Naleving dierenwelzijnswetgeving in de vee-industrie 2014’. Hierin tonen de stichtingen Dier en Recht en Varkens in Nood aan dat de dierenwelzijnsregels in Nederland massaal overtreden worden. 500 miljoen dieren in de vee-industrie zijn hier jaarlijks de dupe van. SP en Partij voor de Dieren hebben al aangegeven de staatssecretaris aan te spreken op de problemen.

Varkens in stal Dijksma
Foto: Varkens in Nood

Hans Baaij:

“Dijksma negeert wat er in de stallen gebeurt. Haar belangrijkste argument is dat er geen algemene uitspraken gedaan kunnen worden naar aanleiding van wetenschappelijke bevindingen. Vreemd, want waarom doe je dan onderzoek? Dus ook al blijkt uit onderzoek dat ruim 1/3 van de kippen in strijd met de wet brandwonden heeft, volgens de staatssecretaris is er pas sprake een overtreding van de wet als de NVWA, de Voedsel en Warenautoriteit, dit persoonlijk gezien heeft. Dat het in totaal gaat om 2,7 miljard overtredingen, waarvan de NVWA er vrijwel geen verbaliseert, laat de staatssecretaris koud.”

Ondertussen lijden 500 miljoen dieren onder de ontduiking van de regels door boeren. Zo hebben 171 miljoen vleeskuikens brandwonden onder de voeten omdat ze permanent in hun eigen poep moeten staan, hebben meer dan 5 miljoen vleesvarkens longvlies- en oogontstekingen door de smerige stallucht en groeien tienduizenden vleeskalkoenen zó snel dat ze voortdurend pijn hebben. Bovendien worden deze miljoenen zieke en gewonde dieren vaak niet verzorgd. Baaij:

“Bij wet zijn deze praktijken verboden, maar noch de controlerende instanties noch de staatssecretaris trekt zich hier iets van aan.”

Staatssecretaris Dijksma gebruikt de volgende argumentatie om niet op de problemen in de vee-industrie in te hoeven gaan:

  • Zij goochelt met getallen en stelt dat men naar aanleiding van wetenschappelijke rapporten geen algemene uitspraken mag doen.
  • Zij beschrijft in haar reactie wat in de wet staat, maar gaat niet in op de constatering dat de wet massaal wordt overtreden.
  • Zij ontkent simpelweg dat Europese regels niet of gebrekkig zijn geïmplementeerd, terwijl dit wel degelijk het geval is.
  • Zij verwijst naar (minimale) initiatieven vanuit boeren en gebruikt dat als argument om niet in te grijpen.

Het rapport is hier te downloaden. Videobeelden van de overtredingen zijn hieronder te bekijken. LET OP: Schokkende beelden!

Persbericht Dier&Recht