De afgelopen jaren zijn er zeker acht vogelsoorten uit het wild verdwenen. Dat blijkt uit de studie State of world’s birds, van Birdlife international. Dit betekent dat er sinds de 16e eeuw ongeveer 187 vogelsoorten zijn uitgestorven.

vogelsoorten
Acht vogelsoorten uitgestorven sinds 2000 | Foto: Estefanía Pampín Zuidmeer

Er worden verschillende oorzaken genoemd in het rapport. Vijf van de acht uitgestorven soorten leefden in Zuid-Amerika. Grote stukken van hun leefgebied verdwenen vanwege de ontbossing, en veel jagers hadden het op de vogels gemunt. Ook speelt de komst van uitheemse vogelsoorten een rol in het uitsterven, omdat die de inheemse vogels verdrijven uit hun leefgebied.

Een van de uitgestorven vogelsoorten kennen de meeste mensen uit de kinderfilm ‘Rio’: de Spix’ ara. De felblauwe ara kwam alleen voor in Brazilië, en is in 2000 helaas voor het laatst in het wild gespot. Enkele Spix’ ara’s leven nog wel in gevangenschap.

Dat er in ruim 500 jaar al 187 vogelsoorten zijn uitgestorven, beloofd niet veel goeds voor de bestaande vogelsoorten. Veel soorten hebben het zwaar om te overleven en de lijst van bedreigde soorten wordt steeds langer: momenteel staan er op de Rode Lijst van de natuurbeschermingsorganisatie IUCN al 1469 vogelsoorten. Dit is eén op de acht vogelsoorten.
.

.
Helaas schrijft AnimalsToday regelmatig over uitstervende diersoorten. Dankzij het succes van de mens als soort, moeten andere ‘aardbewoners’ vechten om nog voort te blijven bestaan. Hun leefgebied krimpt, en het leefgebied van hun voedsel net zo. Uit het rapport blijkt ook dat mensen de grootste oorzaak zijn van het uitsterven van vogels. Naast hun natuurlijke vijanden en de opwarming van de aarde moeten de vogels nu ook nog opboksen tegen vervuiling, intensieve landbouw, ontbossing, jagers, bosbranden, ontregeling van waterstromen, visserij, transport en olie- en gaswinning.

Bronnen:

©AnimalsToday.nl Varja Dijksterhuis