De plannen om de eerste commerciële octopuskwekerij ter wereld te bouwen hebben grote bezorgdheid gewekt onder wetenschappers. Zij zijn bang voor het welzijn van de beroemde, intelligente wezens. Het kweken leidt tot dierenmishandeling en milieuproblemen. De octopuskwekerij op de Canarische Eilanden in Spanje is van plan om jaarlijks ongeveer een miljoen octopussen te kweken voor voedsel, en zal goed zijn voor ongeveer 3000 ton aan octopus.

Octopuskwekerij
Foto: publiek domein

De race om te achterhalen wat het geheim is van het kweken in gevangenschap is al tientallen jaren aan de gang. Het is moeilijk omdat de larven alleen levend voedsel eten en een zorgvuldig gecontroleerde omgeving nodig hebben. Verschillende dierenrechtenorganisaties zoals Eurogroup for Animals en Compassion en Compassion in World Farming pleiten voor het schrappen van de plannen. De gebruikte slachtmethodes zouden namelijk erg wreed zijn.

Octopusboerderij

Langzame, stressvolle dood

Het Spaanse bedrijf Nueva Pescanova, dat achter de plannen staat, ontkent dat de octopussen eronder zullen lijden. Desondanks blijkt uit de plannen van het bedrijf dat de octopussen, die solitair leven en gewend zijn aan het donker, zullen worden gehouden in tanks met andere octopussen, soms onder constant licht. Dit kan ertoe leiden dat de dieren vormen van kannibalisme gaan uitvoeren. Ook worden de octopussen gedood door ze in bakken water van -3 graden Celsius te zetten. Studies hebben echter aangetoond dat deze methode met behulp van “ijsslurry” een langzame, stressvolle dood veroorzaakt.

Intensieve teelt van octopussen? Niet doen!

Momenteel zijn er geen welzijnsregels van kracht, aangezien octopussen nog nooit commercieel zijn gekweekt. Professor Peter Tse, een cognitief neurowetenschapper aan de Dartmouth University, vertelde dat het doden met ijs een langzame dood betekent voor de dieren. Hij zegt:

“Het is zeer wreed en zou niet moeten worden toegestaan.”

“Het is zeer wreed en zou niet moeten worden toegestaan”. Hij voegde eraan toe dat octopussen “even intelligent zijn als katten” en suggereerde dat een humanere manier om ze te doden, zoals veel vissers doen, is door ze op hun kop te slaan.

Pijn en plezier

Het onderzoek van Jonathan Birch, universitair hoofddocent aan de London School of Economics bevestigt dit punt. Hij leidde namelijk een onderzoek van meer dan 300 wetenschappelijke studies waaruit volgens hem blijkt dat octopussen pijn en plezier voelen. Birch en zijn co-auteurs zijn daarom van mening dat het kweken van octopussen “onmogelijk en onaanvaardbaar” is.

Eten van octopussen

Het eten van octopussen is de afgelopen decennia steeds populairder geworden, vooral in het Middellandse zeegebied. Als gevolg daarvan neemt het aantal wilde octopussen af. In 2015 bereikte het aantal wereldwijd gevangen octopussen een hoogtepunt van 400.000 ton – 10 keer meer dan in 1950. Eurogroup for Animals roept de Europese Unie dan ook op om geen overheidsgeld te gebruiken voor de ontwikkeling van de octopusboerderij, noch voor enige andere nieuwe vorm van industriële veeteelt dat de aarde om zeep helpt. Reineke Hameleers, de CEO van Eurogroup for Animals stelt dat de Europese Commissie momenteel haar wetgeving inzake dierenwelzijn herziet en een “reële kans” heeft om “verschrikkelijk lijden te voorkomen”.

Octopus verdedigt zijn ruimte door met schelpen en slib te gooien

Bronnen:

©AnimalsToday.nl Daan de Boer