Het Spaanse visbedrijf Nueva Pescanova wil een industriële viskwekerij opzetten in Gran Canaria. Het controversiële plan krijgt echter steeds meer kritiek van dierenwelzijnsorganisaties en wetenschappers.

kritiek
Steeds meer kritiek op ’s werelds eerste industriële octopuskwekerij | Foto: Pixabay

De druk op de regering van de Canarische Eilanden en de Europese Commissie om de plannen van het Spaanse visbedrijf Nueva Pescanova te stoppen, neemt toe. Het bedrijf wil de eerste industriële octopuskwekerij ter wereld bouwen. Dierenwelzijnsorganisaties en wetenschappers maken zich ernstige zorgen over het welzijn van de octopussen in een kwekerij en de gevolgen voor het milieu. Als de eerste industriële octopuskwekerij op Gran Canaria wordt goedgekeurd, maakt dit hoogstwaarschijnlijk de weg vrij voor soortgelijke projecten in andere landen wereldwijd.

Wilde octopus

De populariteit van octopussen als gerecht is de afgelopen jaren sterk toegenomen, vooral in Spanje. Daarvoor moeten steeds meer octopussen uit het wild gevangen worden, jaarlijks zo’n 350.000 ton. Het Spaanse visbedrijf zegt de druk op de wilde populaties te verminderen door één miljoen octopussen te kweken op Gran Canaria en noemt het een “duurzame oplossing”. Natuurbeschermers beargumenteren echter dat het grootschalig kweken van de dieren de prijs verlaagt, wat mogelijk nieuwe markten creëert. Daarnaast zijn er geen regels opgesteld rondom de veiligheid en welzijn van de dieren, omdat ze niet eerder commercieel zijn gekweekt. Een andere angst is dat de intensieve houderij voor ziekte-uitbraken zorgt. Die ziektes kunnen in het wild terechtkomen door de afvoer van het afval dat het bedrijf genereert.

Wetenschappers bezorgd over ’s werelds eerste octopuskwekerij

Kwetsbaar

Nueva Pescanova zegt “optimale omstandigheden voor de octopussen te hebben gevonden” maar volgens Eurogroup for Animals is het bedrijf van plan de dieren in overvolle watertanks te stoppen, constant bloot te stellen aan onnatuurlijk licht en een wrede ijs-methode te gebruiken om de dieren te doden. Dat de dieren met honderden anderen in een tank zitten, heeft negatieve gevolgen voor hun welzijn. De solitaire dieren zijn erg expressief, maar in een tank kunnen ze geen natuurlijk gedrag vertonen. Dat leidt tot verveling en frustratie. Ook agressie ligt op de loer. De dieren hebben ook geen inwendig of uitwendig skelet, wat hun huid erg kwetsbaar maakt voor verwondingen door contact met andere octopussen. Daarnaast moet volgens een rapport naar octopuskwekerijen van Compassion in World Farming uit 2021 ook rekening gehouden worden met een sterfte van 20 procent in de productiecyclus.

IJsdood

De methode die het visbedrijf wil gebruiken om de dieren te slachten wordt door velen als wreed beschouwd. Uit onderzoek blijkt dat deze slachtmethode een langzame, pijnlijke en stressvolle dood veroorzaakt. De octopussen worden ondergedompeld in een mengsel van ijs en water. Hoewel de kou er bij de koudbloedige dieren voor zorgt dat ze traag worden en niet meer reageren, sterven de dieren niet onmiddellijk en zorgt langdurige blootstelling aan de kou tot aanzienlijke pijn en angst. “De dieren slachten met ijs betekent een langzame dood … het zou heel wreed zijn en mag niet worden toegestaan”, zegt professor Peter Tse, een cognitieve neurowetenschapper aan Dartmouth University in het Verenigd Koninkrijk.

octopussen
Foto: publiek domein

EU-duurzaamheidsplannen

Maar ook binnen het kader van de duurzaamheidsplannen van de EU kan het plan niet goedgekeurd worden. De industriële viskwekerij is niet duurzaam, alleen al door de grote hoeveelheid wilde vissen die gevangen moeten worden voor visvoer voor kweekvissen. 20-25 procent van alle wild gevangen vis wordt gebruikt om vismeel en -olie van te maken. De octopuskwekerij zou de druk op vispopulaties verergeren. Eerder rapporteerde AnimalsToday al dat Canadese haringen bedreigd worden door commerciële visserij.

Canadese haring ernstig bedreigd door commerciële visserij

Voor dieren die voor voedsel afhankelijk zijn van dezelfde vissen wordt het nog moeilijker om te overleven. Bovendien komen andere zeezoogdieren en vissen ook vaak vast te zitten in de netten, die vervolgens 15 procent overlevingskans hebben. Ten slotte raken de lokale ecosystemen verwoest door de sleepnetten en de grote hoeveelheden afval die in de zee belanden.

Bronnen:

©AnimalsToday.nl Sophie Jongma