De Canadese haring  zal op de rand van volledige instorting balanceren als de commerciële visserij op het huidige niveau doorgaat, volgens het recente rapport van Pacific Wild, een organisatie die zich inzet voor dieren in het wild. Dit vissoort wordt geconfronteerd met “biologische decimering”, zeggen de inheemse volkeren van Canada (de First Nations) en natuurbeschermers in Brits-Columbia.

commercicële visserij
Canadese haring ernstig bedreigd door commerciële visserij | Foto: Pixabay

Net als het fundament van een huis, vormt de Canadese haring (Clupea Pallasii) het fundament waarop het Great Bear Rainforest is gebouwd. Evenals andere voedervissen is haring in de Canadese provincie Brits-Columbia een belangrijke schakel tussen klein plankton en grotere dieren.

Jaarlijks, in het vroege voorjaar, glanzen de wateren zilver als talloze tonnen haring van offshore wateren naar baaien migreren om te gaan paaien – een kortstondige maar spectaculaire natuurlijke gebeurtenis. In het Great Bear Rainforest komen miljoenen vogels en duizenden zeeleeuwen en zeehonden samen met orka’s, bultruggen en grijze walvissen om zich te voeden met haring. Zelfs beren en wolven komen naar de vloedlijn om haringeieren te eten.

https://twitter.com/bcmtna/status/1232727527161987073

De kleine, vette vis is dus een belangrijke voedselbron voor verschillende diersoorten langs de kust, die op hun beurt de belangrijkste voedselbron zijn voor bedreigde orka’s die in het zuiden wonen.

kleiner
Een school haring | Foto: palestrina55 via photopin cc

Inheemse gemeenschappen

Inheemse volkeren en natuurbeschermers waarschuwen nu dat de haringpopulaties in de Stille Oceaan aan het instorten zijn voor de westkust van Canada, en doen een beroep op een tijdelijke opschorting van de commerciële visserij, totdat de soort zich weer kan opbouwen. Emmie Page, campagnevoerder bij Pacific Wild, zegt dat zich in de loop der tijd vijf grote commerciële haringvisserijen aan de kust hebben gevestigd. Vier zijn sindsdien gesloten, omdat er door de vissen nauwelijks wordt gepaaid, dus er weinig tot geen kuit wordt geschoten.

88 procent van de commerciële vangst wordt teruggebracht tot meel en olie om gekweekte Atlantische zalm te voeren. Haringkuit, goed voor ongeveer 12 procent van de vangst, wordt verkocht, maar neemt in waarde af.

Het hoofd van de Tsawout First Nation, Eric Pelkey, zegt dat zijn gemeenschap generaties lang een gezonde haringvisserij genoot. Hij voegt eraan toe dat zijn land al ongeveer twee decennia niet op haring heeft kunnen vissen omdat de bestanden sterk in aantal zijn teruggelopen.

haring
Foto: Publiek domein

Haringpopulatie stort in

Pelkey:

“De W̱SÁNEĆ Leadership Council, die onze Nation en twee andere vertegenwoordigt, heeft meerdere brieven geschreven aan de minister van Visserij, waarin wordt gevraagd om een tijdelijke opschorting van de commerciële haringvisserij in de Stille Oceaan.”

Het ministerie stelt echter dat het zich inzet voor een verantwoord beheer van de commerciële haringvisserij in de Stille Oceaan om de duurzaamheid van het bestand te waarborgen. Het zegt dat de haringpopulaties lange tijd stabiel zijn geweest in de resterende grote visserij, die dit jaar is geopend met een oogstpercentage van 20 procent.

Een andere First Nation, de Gwa’sala-’Nakwaxda’xw, diende onlangs een verzoek tot verbod in bij de federale rechtbank om te voorkomen dat het ministerie van Visserij een kleinere commerciële visvergunning voor haring op haar grondgebied zou verlenen. Het werd afgewezen. “Het blijft ons verbazen, de manier waarop het ministerie van Visserij en Oceanen onze inbreng en zorgen negeert”, zei Patty Walkus, de leider van deze Nations.

Pacifische haring is een kustscholingssoort die voorkomt van Alaska tot Mexico. In de VS hebben wetenschappers ook een afname van bepaalde haringpopulaties in de Stille Oceaan opgemerkt, maar vonden ze deze niet significant genoeg om haring op de lijst van de Endangered Species Act te plaatsen, volgens de Amerikaanse National Oceanic and Atmospheric Administration. Als niemand ingrijpt zal de Canadese haring mogelijk volledig verdwijnen, met grote gevolgen voor ecosystemen in Canada en daarbuiten.

Bronnen

©AnimalsToday.nl Marianne Miltenburg