Proefdierfokker InnoSer vestigt zich op het Bio Science Park in Leiden. Zij hebben vlak voor Kerstmis een vergunning gekregen om dierproeven te mogen uitvoeren, zo meldt Stichting Animal Rights in een persbericht.

proefdierfokker
Lab-muis. Foto: Rama/Wikimedia

Robert Molenaar, directeur van de Stichting Animal Rights (voorheen ADC), zet grote vraagtekens bij de uitbreiding van InnoSer naar Leiden:

“Het afgeven van een nieuwe vergunning aan InnoSer om dierproeven te mogen doen staat haaks op het overheidsbeleid om dierproeven terug te dringen. Wij zijn voorstander van het terugdringen van het aantal bestaande proefdiercentra en het uitfaseren van dierproeven.”

InnoSer is een commerciële proefdierfokker van genetisch gemodificeerde muizen met een vestiging in Lelystad. Op de website van InnoSer staat dat zij geprepareerde proefdieren op aanvraag leveren die ‘klaar voor gebruik’ zijn. InnoSer heeft haar dienstenpakket uitgebreid en voert in samenwerking met TNO nu ook dierproeven in Leiden uit, aldus Stichting Animal Rights. Zij schrijven in het persbericht:

“Uit de meest recente cijfers van de overheid blijkt dat in 2013 meer dan een miljoen proefdieren (1.032.102) in Nederlandse laboratoria en fokbedrijven zaten. In hetzelfde rapport staat dat maar liefst een half miljoen (524.735) proefdieren in voorraad werden afgemaakt. Zij waren simpelweg overbodig.”

In april 2013 kreeg InnoSer van de Gemeente Lelystad een subsidie van 178.000 euro om zich te vestigen op het Bio Science Park in Lelystad. Robert Molenaar:

“De inwoners van Lelystad hebben ongewild meebetaald aan het in stand houden van dierproeven. Overheden zouden duurzame en dierproefvrije initiatieven moeten stimuleren. Dit is de wereld op zijn kop. Animal Rights is voor een verbod van dierproeven op ethische gronden. Dieren zijn levende wezens die je dient te respecteren. Dierproeven zijn een aantasting van deze rechten.”

Het is onduidelijk of de Gemeente Leiden ook subsidies geeft aan bedrijven op het Science Park die dierproeven uitvoeren. Animal Rights vraagt om opheldering over de subsidiestromen.

Bron ©PiepVandaag.nl Bart van Riel