Dierenbeschermingsorganisatie Compassion in World Farming Nederland (CIWF) biedt op donderdag 6 juli 18.000 bloemenzaden aan de gemeenteraadsleden van Meierijstad aan, tezamen met ruim 15.000 handtekeningen tegen de megastal op de Lieshoutseweg in Nijnsel. De stichting roept de leden op om geen vergunning te verlenen voor de megastal voor 18.000 varkens, maar in plaats daarvan – als symbolisch alternatief – 18.000 bloemen te zaaien op de locatie. Geert Laugs, directeur CIWF NL: “De golf aan reacties op de petitie laat zien: níemand wil deze stal. Voor de omgeving, de mensen én de dieren is het veel beter om hier – bijvoorbeeld – mooie bloemen te zaaien.” Laugs zal spreken tijdens de raadscommissievergadering, waarna de handtekeningen en de bloemenzaden worden aangeboden aan de wethouder en gemeenteraadsleden. De gemeenteraad beslist op 13 juli over de megastal.

ciwf bloemen

Protesten
De plannen voor de bouw hebben al eerder tot grote protesten geleid bij omwonenden en boerenbedrijven in de buurt. Vorig jaar werd de gemeente Sint-Oedenrode (die nu is opgegaan in Meierijstad) al overladen met e-mails van mensen uit het hele land met de oproep geen vergunning te verlenen.

Megadierenleed en megavervuiling
In een dergelijke megastal zullen 18.000 varkens leven die nooit naar buiten kunnen. Naast het megadierenleed, is ook de impact op de aarde ‘mega’, zoals milieuvervuiling, verbruik van natuurlijke bronnen en de uitstoot van broeikasgassen. Een stal met 18.000 vleesvarkens produceert jaarlijks zo’n 18.000 ton mest en verbruikt ruim 12 miljard liter water wereldwijd. Met dit water kun je ruim 4800 Olympische zwembaden vullen – of 16.000 keer het zwembad van Meierijstad. CIWF streeft naar een duurzame, diervriendelijkere en kleinschaligere veehouderij – megastallen passen hier niet bij.

Nederlanders willen geen megastallen
Vanwege de grote impact die ver buiten de gemeentegrenzen gaat, zijn megastallen niet enkel een probleem voor de betrokken gemeente of provincie. De meeste Nederlanders willen dan ook geen megastallen.4 De provincie Noord-Brabant heeft in 2010 zelfs besloten in principe geen nieuwe megastallen meer toe te staan. De plannen voor de nieuwe stal in Meierijstad dateren echter van vóór 2010.

Compassion in World Farming
Compassion in World Farming is een internationale dierenbeschermingsorganisatie die opkomt voor het welzijn van dieren in de vee-industrie. Zij streeft wereldwijd naar een diervriendelijkere, duurzame en gezonde veehouderij. Voor dieren, mensen en aarde.

Persbericht CIWF