In het bos bij Bakkeveen in Friesland is een dassenburcht vernield door het deels uit te graven. Volgens een woordvoerder van de politie zijn de dassen gevlucht of dood.

Das - dassenburcht

De burcht ligt in een natuurgebied dat onder beheer staat van Staatsbosbeheer. Inmiddels is uit sporenonderzoek duidelijk geworden dat de burcht vernield is door mensen met honden. Ook blijkt dat er de afgelopen weken meer meldingen zijn gedaan bij natuurbeschermers van verstoringen van burchten door middel van honden. De politie is een onderzoek gestart en roept iedereen op die mogelijk iets gezien heeft zich te melden.

Burchten kunnen generaties lang worden gebruikt en worden voortdurend door de dieren uitgebreid. Sommige dassenburchten zijn al enkele honderden jaren in gebruik. Over het algemeen worden ze gegraven in heggen, struiken en houtwallen.

Alhoewel de das niet meer op de Nederlandse Rode Lijst staat van bedreigde diersoorten, valt deze diersoort onder de grootst mogelijke bescherming in de Flora- en faunawet.

Bron: AD ©PiepVandaag.nl