Dierenwelzijns- en natuurbeschermingsorganisaties hebben Adidas opgeroepen om te stoppen met het gebruik van kangoeroe-leer. Eerder dit jaar kondigden Puma en Nike al aan om te gaan stoppen met het verwerken van zogeheten “k-leer” in de productie van hun schoenen. In Australië worden elk jaar 1,6 miljoen kangoeroes gedood voor hun leer, wat aanleiding geeft tot ernstige bezorgdheid over hun dierenwelzijn.

Adidas
Adidas opgeroepen om te stoppen met gebruik kangoeroe-leer | Foto: publiek domein

In de brief die Eurogroup for Animals samen met 6 andere organisaties aan de CEO van Adidas stuurde, wordt de wrede realiteit van de jacht op kangoeroes in Australië beschreven. Omdat kangoeroes nachtdieren zijn, wordt er bijvoorbeeld ’s nachts op ze gejaard in afgelegen gebieren. Hierbij worden tot 40 procent van de kangoeroes niet gedood met dodelijke schoten, met enorm leed tot gevolg.

Bovendien waren 10 procent van alle commercieel gedode kangoeroes in 2019 vrouwtjes. De Nationale Praktijkcode roept schutters op om “de schedel te verbrijzelen en de hersenen te vernietigen” van jonge kangoeroes, ook wel joeys genoemd, die nog in de buidel van het vrouwtje kunnen zitten. Dit wordt meestal gedaan door hun koppen tegen een voertuig te slaan. Als ze deze wrede en gewelddadige dood niet doorstaan, worden de meeste van hen afhankelijke joeys achtergelaten in het veld, waar ze worden blootgesteld aan verhongering of predatie. Er wordt geschat dat jaarlijks 400.000 joeys bijkomende slachtoffers zijn van deze jacht.

Plan Australische uitstervingscrisis
De kangoeroe is het icoon van Australië | Foto: publiek domein

Export naar EU

Van kangoeroes afgeleide producten, waaronder leer, worden geëxporteerd naar verschillende regio’s, waaronder de Europese Unie. De EU is een belangrijke markt voor sportschoenen, en verschillende merken produceren nog steeds voetbalschoenen van kangoeroe-leer. Maar volgens de dierenwelzijnsorganisaties schenden de dodingsmethoden die worden gebruikt (en zijn goedgekeurd door de Australische regering) de Europese normen voor dierenwelzijn.

Druk op kangoeroepopulaties

De sector van kangoeroe-leer heeft als reactie op de eerdere besluiten van Puma en Nike een verklaring uitgegeven. Hierin wordt beargumenteert dat de jacht nodig is voor het behouden van een gezonde kangoeroepopulatie, maar dit klopt niet. In 2021 bleek uit onderzoek van de regering van Nieuw-Zuid-Wales dat de methoden die autoriteiten gebruiken om de populaties van de kangoeroe te beoordelen gebrekkig en inconsistent zijn, waardoor de schattingen en vangstquota kunstmatig worden opgedreven.

Daarbij komt dat kangoeroes al flink lijden onder de gevolgen van de klimaatverandering, zoals droogte, overstromingen en bosbranden. Australië als geheel is zeer kwetsbaar voor de gevolgen van de klimaatverandering. Hierdoor lijden veel Australische soorten onder het verdwijnen van hun natuurlijke habitat.

Kangoeroe
Foto: Pixabay

Gebruik leer overbodig

Kangoeroeleer werd populair bij fabrikanten van voetbalschoenen vanwege de veronderstelde extra duurzaamheid. Aangenomen werd dat dit de sportprestaties zou verbeteren. Maar sportschoenen van synthetische materialen hebben bewezen net zulke goede, al dan niet betere, prestaties te leveren. Hierdoor is het gebruik van kangoeroe-leder volledig overbodig is geworden.

Desalniettemin blijft Adidas vooralsnog schoenen van kangoeroeleer produceren en verkopen. Eurogroup for Animals en haar leden LAV, GAIA, Voiceless en World Animal Protection, alsook Kangaroos Alive en Pro Wildlife, hopen dat hun oproep aan de CEO van Adidas om het gebruik van kangoeroeleer in de producten van het merk stop te zetten effect zal hebben.

Bron:

©AnimalsToday.nl Meia van der Zee