Gisteren is in Nieuw-Zeeland het exportverbod van levende dieren ingegaan. Vanaf heden mogen er geen levende dieren meer getransporteerd worden over zee. Dieren werden over lange afstanden vervoerd om in overzeese landen te worden gefokt, vetgemest of direct bij aankomst te worden geslacht. De grondslag van dit verbod is de bezorgdheid over het dierenwelzijn.

exportverbod
Exportverbod van levende dieren vanuit Nieuw-Zeeland van kracht | publiek domein

Cruciaal was in 2021 het wetvoorstel dat de Nieuw-Zeelandse regering had aangenomen om de uitvoer van levende dieren overzee te verbieden. Na een herziening van de exportsector van levende dieren is namelijk besloten om dit aan banden te leggen met een overgangsperiode van twee jaar. Deze periode is inmiddels geëindigd op 30 april 2023.

Besluit

In 2021 verklaarde de regering dat het vervoer van levende dieren over zee – voornamelijk bedoeld om landen als China te voorzien – gemoeid is met onoverkomelijke lange afstanden. Dit werd tot een halt geroepen. Al kregen de boeren wel een overbruggingsperiode van twee jaar om de export geleidelijk af te bouwen. Landbouwminister Damien O’Conner benadrukte:

“Door de ligging van Nieuw-Zeeland zijn de reizen van de dieren naar landen op het noordelijke halfrond altijd te lang en brengt onvermijdelijke uitdagingen op het gebied van dierenwelzijn met zich mee.”

Herziening

In 2020 heeft de Nieuw-Zeelandse regering de uitvoer van levende dieren herzien nadat er een grote ramp was gebeurd. Op weg naar China kapseisde een schip met zesduizend jonge koeien en 41 bemanningsleden. Alle dieren en de werklieden kwamen hierbij om het leven. Hierna trof de regering maatregelen met de doorvoering van een algeheel exportverbod van levende dieren vanuit Nieuw-Zeeland. O’Conner onderbouwde dit besluit in een verklaring:

“Op een markt waar de consument steeds kritischer wordt ten aanzien van ethische en milieuaspecten, heeft de regering deze maatregelen genomen om ervoor te zorgen dat de reputatie van Nieuw-Zeeland op het gebied van ethische handel niet in gevaar komt.”

Gekapseisd vrachtschip Japan: bijna 6.000 koeien en 43 bemanningsleden vermist

Exportverbod

Volgens O’Conner vertegenwoordigt sinds 2015 de export van levende dieren over zee slechts 0,32 procent van de exportinkomsten van de primaire sector voor het land. Daarnaast werd het besluit om export van levende dieren te verbieden volledig ondersteund door het National Animal Welfare Advisory Committee. Daarnaast, o de boeren de tijd te geven om hun toeleveringsketens en bedrijfsplannen aan te passen, is er een overgangsperiode van twee jaar getroffen. O’Conner merkte ook op dat Nieuw-Zeeland nu in de pas loopt met Australië. Dit land heeft de uitvoer van levende schapen namelijk geleidelijk afgeschaft:

“De recente gespreken over de hervatting van de uitvoer van levende dieren over zee gaan gewoon voorbij aan het feit dat onze consumenten in het buitenland duurzaamheid, klimaat en dierenwelzijn serieus nemen. De regering wil ervoor zorgen dat de boeren voorop blijven lopen op het gebied van duurzame en ethische handel en dat elk onderdeel van de voedselproductiesysteem van het land voldoet aan hoge normen inzake dierenwelzijn.”

#GNvdD: Verbod op export van levende dieren in Nieuw-Zeeland

Helse tochten

Het transporteren van dieren over zee is een groot hekelpunt voor veel dierenwelzijnsorganisaties. Zij pleiten voor strengere regels en betere omstandigheden tijdens vervoer van levende dieren in verschillende landen. Omstreden omdat deze viervoeters tijdens het laden en lossen vaak ruw worden behandeld. Daarnaast worden ze door overbezetting dicht op elkaar gepakt. Tijdens de lange reizen krijgen ze nagenoeg weinig tot geen voer en water door slechte of niet bereikbare voorzieningen. Daarbij opgeteld komen de slechte omgevingsconditie waaraan de dieren worden blootgesteld: dagen- of wekenlang staan ze in hun eigen uitwerpselen met ontoereikende ventilatie. Dit gaat bovendien gepaard met extreme temperatuurschommelingen die hittestress of onderkoeling kunnen veroorzaken.

Tot slot zijn dit transporten waarbij dieren vaak gewond raken of na een lijdensweg sterven. Ook in Europese landen worden er jaarlijks miljoenen dieren – zoals kippen, koeien, varkens, paarden, schapen en geiten – getransporteerd onder zeer erbarmelijke omstandigheden. Zowel op het continent als overzee naar het Midden-Oosten of Afrika. Daarnaast is de Europese Unie bezig om de EU-wetgeving inzake diertransporten te herzien de komende jaren. Tot die tijd is het voor de Europese dieren nog afzien tijdens de helse tochten.

Bronnen:

©AnimalsToday.nl Jessica Slotman