Afgelopen vrijdag heeft de staatscommissie voor vis en wildlife in Oregon gestemd over een petitie om orka’s beter te beschermen onder de Endangered Species Act (ESA). De petitie werd ingediend door het Center for Biological Diversity, Defenders of Wildlife en Whale and Dolphin Conservation. De komende maanden zal de commissie zich buigen over een openbare regelgevingsprocedure om te beslissen of de orka’s volgens een staatswet moeten worden beschermd.

orka's
Beschermde status voor orka’s in Oregon een stap dichterbij | Foto: publiek domein

Deze groep orka’s – bekend als de zuidelijke residentie orka’s – is een populatie die langs de kust van de Noordelijke Atlantische Oceaan leeft, en als bedreigd wordt beschouwd. Naar schatting zouden er nog ongeveer 73 individuen in het wild leven. Maar hun aantal is de laatste jaren drastisch afgenomen. Hoewel deze groep zeezoogdieren al een beschermde status heeft (ESA), worden ze nog steeds bedreigd door voedseltekorten, vervuiling en scheepvaart. “Deze geliefde orka’s staan op de rand van uitsterven en hebben alle hulp nodig die we ze kunnen geven”, zei Kathleen Callaghy, Noordwestelijk vertegenwoordiger van Defenders of Wildlife, in een verklaring. Zij is blij dat er met deze petitie vooruitgang wordt geboekt. Dit is een weterschappelijk verantwoorde manier om het herstel van de populatie in gang te zetten. Quinn Read, beleidsdirecteur Oregon bij het Center for Biological Diversity beaamt de woorden van Callaghy:

 

“Het werd eens tijd.”

Eigen dialect

Zuidelijke residentie orka’s zijn te herkennen aan hun unieke en opvallende zwart-witte kleur. De dieren hebben zelfs een eigen dialect, wat uniek is onder de orka’s.

inteelt
Foto: publiek domein

De orka’s hebben een groot verspreidingsgebied, dat zich uitstrekt van de binnen-en kustwateren van Washington tot die van Oregon en Californië. Met name de monding van de Columbia-rivier aan de noordgrens van Oregon is een cruciaal voedselgebied voor de walvisachtigen, aangezien meer dan de helft van de chinookzalm die ze in de kustwateren eten hiervandaan komt. Doordat de zalmpopulaties afnemen door bijvoorbeeld de aanleg van dammen of vernieling van hun habitat, komt het voortbestaan van de orka’s ook sterk onder druk te staan omdat ze zich bijna uitsluitend voeden met de chinookzalm.

“De zuidelijke residentie orka’s zoeken regelmatig naar chinookzalm voor de kust van Oregon, de plek is daarom een deel van hun thuis”, verklaarde Colleen Weiler van Whale and Dolphin Conservation. Zij stelt dat er nog veel werk te verrichten is, zoals het invoeren van zinvolle herstelmaatregelen. Toch is dit volgens haar de broodnodige eerste stap. Verder dankt ze dan ook de commissie voor het erkennen van de petitie.

Bescherming orka’s

De zuidelijke residentie orka’s worden momenteel al beschermd onder de ESA van de staat Washington. Als de staat Oregon aan de lijst wordt toegevoegd, moet er een beheerplan voor bedreigde diersoorten worden opgesteld. Dit moet de coördinatie bevorderen tussen de betrokken overheidsinstanties en de totstandkoming van concrete maatregelen. Dit is nodig om de groep orka’s te beschermen.

Bronnen:

©AnimalsToday.nl Daan de Boer