Na Rotterdam heeft ook de gemeenteraad van Amsterdam met een ruime meerderheid gekozen voor de invoering van een algeheel vuurwerkverbod, op sterretjes na. De raad stemde in met een motie van de Partij voor de Dieren, die alleen niet werd gesteund door CDA en FvD. Het verbod op vuurwerk moet dit jaar al ingevoerd worden.

vuurwerkverbod
De gemeenteraad van Amsterdam is in meerderheid voor een algeheel vuurwerkverbod | Foto: publiek domein

Volgens fractievoorzitter Johnas van Lammeren van de PvdD in Amsterdam heeft de hoofdstad een historisch besluit genomen, door te gaan voor een volledig vuurwerkverbod dat komende jaarwisseling al moet ingaan:

“Hiermee voorkomen we overlast en milieuvervuiling en bereiken we meer veiligheid voor onze hulpverleners, betere luchtkwaliteit en besparen we veel dierenleed.”

 

Amsterdam is na Rotterdam de tweede van de grote steden die kiest voor een algeheel vuurwerkverbod, wat verder gaat dan het landelijke, gedeeltelijke verbod van alleen knalvuurwerk en vuurpijlen.

Landelijk verkoop- en distributieverbod

In oktober 2019 ging Apeldoorn ook al akkoord met een verbod op consumentenvuurwerk en steeds meer steden lijken deze lijn te volgen. De vrees van burgemeester Femke Halsema (GL) is echter nog steeds dat het vuurwerkverbod niet goed gehandhaafd kan worden als er elders in het land nog wel legaal siervuurwerk verkocht wordt. Halsema ziet daarom liever dat er een landelijk verkoop- en distributieverbod komt.
.

#GNvdD: Meerderheid voor verbod op knalvuurwerk en vuurpijlen!

.
Dierenvrienden zijn vooral blij dat er eindelijk een punt gezet wordt achter een totaal uit de hand gelopen traditie, waarbij de ‘vrijheid’ om vuurwerk af te steken steeds meer het beperken van de vrijheden van anderen werd, waardoor dieren en hun baasjes op oudejaarsavond alleen nog maar verlangden naar het moment dat alles weer voorbij was. De Nederlandse vuurwerktraditie leidde afgelopen jaren tot steeds meer verwondingen, financiële schade en geweld tegen hulpverleners. Daarbij opgeteld past de enorme luchtvervuiling tijdens oudjaar ook niet meer in het beeld van het vieren van een ‘onschuldig’ feest.

Vuurwerkverbod leidt tot nieuwe tradities

Afgelopen jaren groeide het landelijk percentage mensen dat voor een totaalverbod op het afsteken van vuurwerk is naar een ruime meerderheid, waarmee is aangetoond dat tradities helemaal niet heilig zijn en prima op een nieuwe manier ingevuld kunnen worden. Amsterdam wil dat doen middels een professionele vuurwerkshow en evenementen her en der in de stad, om jongeren een vrolijke overgang naar het nieuwe jaar aan te bieden en te voorkomen dat ze rotzooi gaan trappen. Voor de naleving van het vuurwerkverbod gaat Halsema komende tijd een handhavingsplan opstellen.
.

  • Lees ook:

#GNvdD: Rotterdam gaat vuurwerkvrij, nu Amsterdam nog

.
Bronnen:

©AnimalsToday.nl Bart van Riel