Drie grote supermarktketens – Albert Heijn, C 1000 en Jumbo – hebben zich plechtig verbonden aan het streven de weidegang van melkkoeien te stimuleren en in elk geval niet verder achteruit te laten gaan. Maar in de praktijk is daar heel weinig van te merken: vier op de vijf zuivelproducten (80%) die ze aanbieden zijn gemaakt van melk van koeien die mogelijk hun hele leven op stal staan.

Weiland leeg
Foto: Hindrik S / Foter.com / CC BY-NC-SA

De drie supers hebben zich verbonden aan het zogeheten Convenant Weidegang. De tientallen deelnemers daaraan, allemaal betrokken bij de zuivelsector, willen er voor zorgen dat het aantal veehouderijen dat koeien in de wei laat grazen, tenminste op het huidige peil blijft. Op dit moment komt 70% van de Nederlandse melkkoeien in de wei. Dit is bijna een verdubbeling ten opzichte van 2005 . Weidegang is niet alleen een iconisch beeld van het Hollandse landschap, het is ook belangrijk voor het welzijn van koeien.

Slechts één op vijf zuivelproducten heeft weidemelkgarantie

Uit de zuiveltelling 2013 van WSPA blijkt dat de woorden van de supermarkten beter zijn dan hun daden: terwijl twee op de drie koeien in de wei lopen, wordt gemiddeld maar 21% van alle aangeboden zuivelproducten gemaakt van weidemelk. Het overgrote deel van die producten heeft dus geen weidegang garantie. De verschillen tussen de drie supermarktketens zijn marginaal, van 20 tot 23%. Ook blijkt deelname aan het Convenant niets zeggend te zijn: zo biedt supermarkt Plus, geen deelnemer aan het convenant, een vergelijkbaar aandeel weidezuivelproducten aan: 21%.

WSPA is van mening dat Albert Heijn, C 1000 en Jumbo inhoud moeten geven aan de doelstelling van hun Convenant.

“Als het streven is om zeventig procent van de koeien in de wei te houden, dan dienen zij op zo kort mogelijke termijn  minimaal datzelfde percentage aan zuivelproducten aan te bieden. Het zou goed zijn als zij daarvoor een helder stappenplan zouden openbaren. Uiteraard moet hun prijsstelling het de veehouders mogelijk maken op duurzame, diervriendelijke manier zuivel te produceren” aldus Dirk-Jan Verdonk, hoofd Programma’s van WSPA Nederland.

WSPA maakt zich grote zorgen over de trend dat in Nederland steeds minder koeien in de wei komen.  Daarom voeren we al enkele jaren actief campagne op nationaal en Europees niveau om koeien in de wei te houden. Zonder ingrijpen, zo hebben onderzoekers van Wageningen Universiteit uitgerekend, komt in 2015 nog maar 1 op de 3 koeien in de wei.

Persbericht WSPA