De regering van Nieuw-Zeeland heeft een nieuwe wet ondertekend waarin staat dat per 30 april 2023 een verbod op de export van levende dieren van kracht gaat.

levende dieren
Verbod op export van levende dieren in Nieuw-Zeeland | Foto: Pixabay

Naar aanleiding van herhaaldelijke rampen waarbij dieren tijdens de export ziek werden of stierven, heeft de regering van Nieuw-Zeeland na aandringen van verschillende dierenwelzijnsorganisaties besloten een einde te maken aan het exporteren van levende dieren.

Dierenwelzijnsorganisatie NSPCA zegt dat de wet specifiek het volgende stelt:

“Een persoon mag geen exportcertificaat voor dierenwelzijn aanvragen en de directeur-generaal mag er geen verlenen voor het per schip exporteren van runderen, herten, geiten of schapen.”

Rampen

Twee jaar geleden stierven zesduizend exportkoeien, tevens 43 bemanningsleden, nadat een schip kapseisde aan de kust van Japan. Het schip was vanuit Nieuw-Zeeland vertrokken en onderweg naar China.

Daarnaast vonden er elders in de wereld soortgelijke tragedies plaats. In 2021 zaten er drieduizend runderen vast op zee. Drie maanden lang moesten zij proberen te overleven ondanks het grote gebrek aan water en voedsel. Vele zijn daardoor uiteindelijk gestorven. Ook dit jaar zijn er al weer slachtoffers gevallen. Tijdens een reis naar Soedan verdronken maar liefst vijftienduizend exportschapen.

Levende dieren die voor langere tijd op schepen worden vervoerd hebben sterk te lijden. Zo staan zij onder zware stress. Aan boord is het heet, propvol met dieren, en daarbij komt nog dat zij zich aldoor bevinden tussen hun eigen uitwerpselen.

Mijlpaal

Dierenwelzijnsorganisatie Four Paws noemt de nieuwe wet een mijlpaal voor dierenwelzijn. Zij vraagt de EU om dit voorbeeld te volgen en het verbod op de export van levende dieren volgend jaar in de publicatie van de nieuwe wetgevingsagenda te zetten.

Directeur van het European Policy Office van Four Paws, Pierre Sultana, wees in een verklaring op de slachting van 800 stieren die onlangs plaatsvond. De dieren moesten vanwege bureaucratische redenen om het leven worden gebracht. Sultana zegt er ook bij de EU op aan te dringen om de export van slacht-, fok-, en mestdieren te verbieden.

Pierre Sultana:

“Dieren die voor langere tijd vervoerd worden, ter zee of ter land, lijden enorm. Dit is een feit. Politieke beslissingen kunnen ook binnen een kortere tijd worden uitgevoerd, indien de wil daartoe bestaat.”

Petitie EU

Tot slot: hier kun je de petitie van Four Paws ondertekenen waarin het Franse voorzitterschap van de Europese Raad en alle EU-lidstaten worden opgeroepen om een einde te maken aan het wrede transport van levende dieren.

Bron:

©AnimalsToday.nl Jennie Cools