Het aantal meldingen bij het Vertrouwensloket Welzijn Landbouwhuisdieren is in 2019 toegenomen ten opzichte van het jaar daarvoor. In totaal kwamen er 129 meldingen binnen van mogelijke verwaarlozing van dieren; 26 procent meer dan in 2018. Ook is het aantal recidieven enorm toegenomen. Bij 24 procent van de meldingen is in voorgaande jaren ook melding gedaan, zo blijkt uit het jaarverslag 2019 van het vertrouwensloket.

mogelijke verwaarlozing
56 procent van de meldingen betrof mogelijke verwaarlozing van runderen | Foto: publiek domein

Veruit de meeste meldingen werden gedaan over runderen, namelijk 56 procent, gevolgd door meldingen over paarden (18 procent). Over schapen en geiten ging 14 procent van de meldingen en 9 procent over varkens. Over de pluimveehouderij zijn de minste meldingen gedaan.

Het Vertrouwensloket Welzijn Landbouwhuisdieren is in 2000 opgericht op initiatief van de veehouderijsector, om verwaarlozing van dieren op veebedrijven tegen te gaan. Het vertrouwensloket richt zich op zogenaamde erfbetreders, zoals bijvoorbeeld dierenartsen en voerleveranciers. Burgers weten het vertrouwensloket echter ook te vinden. Het afgelopen jaar kwamen er zelfs bijna evenveel meldingen van burgers als van erfbetreders binnen.

mogelijke verwaarlozing
Foto: publiek domein

De meldingen over verwaarlozing van varkens is vergeleken met voorgaande jaren gelijk gebleven. Het vertrouwensloket verwacht echter dat de komende jaren het aantal meldingen over zowel varkens als pluimvee zal toenemen, omdat de brancheorganisaties en Agrivaknet partner zijn geworden van het loket. Hierdoor wordt meer aandacht voor het onderwerp gevraagd binnen deze diersectoren.

Het vertrouwensloket kan overigens geen boetes opleggen, maar is gericht op preventie, signalering en het bieden van hulp. Als dit niet tot het gewenste resultaat leidt wordt de NVWA ingeschakeld, maar dan is er vaak al sprake van ernstig dierenleed op het bedrijf.

Bronnen:

©AnimalsToday.nl