Nachtegalen in Spanje krijgen kortere vleugels door klimaatverandering. Dat is de conclusie van Spaanse wetenschappers, die onderzochten waarom de nachtegaal in populatie afneemt. Door de kortere vleugels overleven minder nachtegalen de vogeltrek naar de Sahel en in het voorjaar terug naar Europa.

nachtegalen
Door klimaatverandering zal het gezang van de nachtegaal (Luscinia megarhynchos) steeds minder vaak te horen zijn | Foto: publiek domein

De klimaatverandering heeft een tweeledig nadelig effect op de nachtegaal. Het voorjaar valt steeds vroeger en daarmee zijn er ook eerder insecten die als voedsel kunnen dienen. Maar de vogels passen hun tijdstip van terugkeer uit de Sahel, waar ze overwinteren, naar Spanje (nog) niet aan en missen dus een deel van het insectenseizoen.

En dan volgt het tweede probleem, namelijk de grote droogte in Spanje, die ook het gevolg is van de opwarming van de aarde. Hierdoor zijn er al snel veel minder insecten, terwijl de jonge nachtegalen nog gevoed moeten worden door hun ouders. De ontwikkeling van de jongen blijft door voedselgebrek achter en dit heeft geleid tot de afname van de gemiddelde vleugelspanwijdte. Twintig jaar geleden lag die nog op 18 centimeter, tegenwoordig is dat 17,4 centimeter.

nachtegalen
Foto: screenshot video Kees Vanger/YouTube

Een afname van de spanwijdte van gemiddeld 0,6 centimeter lijkt misschien niet veel, maar volgens de wetenschappers is het genoeg om ervoor te zorgen dat minder nachtegalen de vogeltrek overleven. Met kortere vleugels zal een vogel meer energie verbruiken bij het vliegen en dat in combinatie met minder insecten om op te vetten voordat de vogeltrek weer begint kan eerder leiden tot uitputting.

De klimaatverandering is tevens van invloed op nachtegalen die ’s zomers in Nederland verblijven, want ook zij overwinteren in de Sahel. Net als overal in Europa begint in ons land het voorjaar steeds vroeger en de zomers waren afgelopen jaren extreem droog. Naast het gebruik van pesticiden is het gebrek aan regen in de zomermaanden een belangrijke oorzaak waarom er steeds minder insecten rondvliegen en dus naar alle waarschijnlijkheid ook steeds minder nachtegalen te horen zijn.
..

ARVE Error: Mode: lazyload not available (ARVE Pro not active?), switching to normal mode
.
Vooral langs de Noordzeekust, op de Waddeneilanden en Flevoland is de nachtegaal een bekende broedvogel, maar  in Oost- en Zuid-Nederland is sinds de jaren 1970 is sprake van een sterke achteruitgang. Sinds 2004 staat de nachtegaal zowel in Nederland als Vlaanderen op de lijst van kwetsbare soorten (Wikipedia).

Bronnen:

©AnimalsToday.nl