Maar liefst 200 kippen zijn doodgevroren tijdens een transport van Polen naar een Nederlands slachthuis. De dieren werden vorige week woensdag aangetroffen bij aankomst van twee transporteurs in het slachthuis. De wagens van een Nederlandse transporteur vervoerden in totaal 8000 kippen. Ook de rij – en rusttijden waren door de chauffeur overtreden.

kippen doodgevroren
Vleeskippen | Foto credit: Elizabeth Prata via Compfight cc

Later controleerden inspecteurs van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) opnieuw twee transporten van dit bedrijf, die bij hetzelfde slachthuis aankwamen. Over de veewagens had de chauffeur dit keer zware zeilen gespannen in een poging de dieren tegen de kou te beschermen. Wel waren wederom de rij- en rusttijden overschreden.

Hoofdinspecteur bij Eyes on Animels Margreet Steendijk zegt hierover:

“Hoe triest de aanleiding ook is, goed dat deze “sluitpost” van veetransport nu aandacht krijgt. Het transport van pluimvee valt eveneens onder de regels van EU transportwet 1/2005, net als bijvoorbeeld varkens en runderen. Maar tot op de dag van vandaag worden die regels bij pluimvee massaal overtreden.”

Transporteurs zijn verplicht om dieren tijdens het vervoer te beschermen tijdens extreme weersomstandigheden en de maximale reistijden in acht te nemen. Vanzelfsprekend geldt dit ook bij gladheid en andere winterse weersomstandigheden.


Bron: NOS.nl ©PiepVandaag.nl