Door een wijziging van de kapwet krijgen Braziliaanse landbezitters, die vóór 2008 illegaal bomen kapten in het Amazonegebied, amnestie. Het Braziliaanse hooggerechtshof keurde recentelijk de wetswijziging goed. Deze uitspraak vormt een bedreiging voor het behoud van het Amazonegebied in Brazilië. Er wordt gevreesd dat de nieuwe kapwet grootschalige houtkap in het gebied zal stimuleren.

kapwet
Omstreden kapwet goedgekeurd in Brazilië | Foto: MarcoMello Flickr via Compfight cc

In 2012 werd de wetswijziging al door het parlement aangenomen. Door de nieuwe kapwet zijn boeren niet langer verplicht om 20 procent van hun land bebost te houden. Landeigenaren die in het verleden illegaal hout hebben gekapt zijn niet langer verplicht om hun boetes te betalen. Voorheen moesten ze ook bomen terugplanten als compensatie voor de bomenkap, maar dit aantal wordt verminderd met de nieuwe wet.

Gebied zo groot als Italië
Dat betekent dat 290.000 vierkante kilometer aan regenwoud, een gebied zo groot als Italië, dat verdwenen is door illegaal houtkap niet meer hersteld hoeft te worden. Een groot verlies aan natuur in Brazilië. Nurit Bensuan, van het Instituto Socioambiental, een Braziliaanse organisatie die zich inzet voor het behoud van het regenwoud:

“Dit beloont degene die ontbost heeft, degene die de wet heeft overtreden.”

De huidige Braziliaanse overheid neigt sterk om de hoeveelheid beschermde natuurgebieden te verminderen én daarbij de rechten van inheemse bevolkingsgroepen te negeren. Volgens de Braziliaanse overheid moeten dit soort natuurgebieden opgeofferd worden om een boost te geven aan de economie, om de export te verbeteren en buitenlandse investeerders aan te trekken.

Amazone regenwoud
Amazone | Foto Andreas Kay 

Verlies Amazonegebied
Het Amazone-regenwoud is het grootste regenwoud op aarde. Het wordt niet voor niets de groene longen van onze planeet genoemd. Het wordt gekenmerkt door de unieke biodiversiteit en de complexiteit van de ecosystemen. Een op de tien plant- en diersoorten op aarde komt hier voor. Er worden vandaag de dag nog steeds nieuwe dieren- en plantensoorten gevonden in het Amazonegebied. Naast ontbossing wordt de Amazone ernstig bedreigd door vervuiling. Het terugdringen van ontbossing in het Amazonegebied wordt als vitaal gezien om de gevolgen van klimaatverandering en opwarming van de aarde te beperken. Zo is het regenwoud van de Amazone een van de grootste natuurlijke opslagplaatsen op land van CO2 in de wereld. Bomen nemen CO2 op en leggen dit vast in stam, takken en bladeren. Dit enorme koolstofreservoir draagt bij aan de afremming van de opwarming van de aarde. Maar tijdens het kappen van bomen komt de omgezette CO2 vrij. De bomen zorgen daarnaast voor het omzetten van koolstofdioxide in zuurstof. In 2015 waarschuwde de WWF dat in 2030 een kwart van de Amazone verloren kan zijn gegaan als er niet snel extra maatregelen worden genomen. Het is daarom van cruciaal belang dat de overheid van Brazilië en andere landen in Zuid-Amerika in actie komt om de groene longen van onze aarde te beschermen.

Bron: La Chispa ©AnimalsToday.nl Estefanía Pampín Zuidmeer