De Trump-administratie besloot in november 2017 de ban op de import van olifantentrofeeën uit Zimbabwe en Zambia op te heffen, maar deze beslissing werd opgeschort wegens massale protesten van dierenliefhebbers, alsmede door Trump zelf die zich tegen dit besluit verzette. Inmiddels is de beslissing toch doorgevoerd.

Afrikaanse olifanten
Ban op import jachttrofeeën Afrikaanse olifanten in VS opgeheven | Foto: Burrard-Lucas Wildlife Photography

In 2014 werd door de toenmalige Obama-administratie een verbod ingesteld op de import van jachttrofeeën van olifanten uit Zimbabwe en Zambia. Dit gebeurde nadat vastgesteld was dat Zimbabwe niet in staat was adequaat wetten ter bescherming van olifanten te implementeren. De Afrikaanse olifanten vallen onder de Amerikaanse Wet voor Bedreigde Diersoorten, die de Amerikaanse regering verplicht om bedreigde diersoorten in andere landen te beschermen.  Amerikaanse jagers mochten weliswaar legaal blijven jagen op olifanten, maar geen onderdelen meer mee terugbrengen naar de VS.
Wayne Pacelle, voormalig directeur en CEO van de Humane Society van de Verenigde Staten – de grootste Amerikaanse dierenrechtenorganisatie – zei daarover:

“We hebben geen controle over wat er gebeurt in het buitenland, maar waar we wel controle over hebben is het beperken van  de import van onderdelen van dieren.”

Verzet Trump
Toen in november bekend werd dat het verbod ingetrokken was heeft president Trump zich daar tegen verzet en ervoor gezorgd dat het besluit werd teruggedraaid. Hij noemde de trofeejacht een “horrorshow” die onmogelijk kon bijdragen aan de bescherming van olifanten of andere dieren.

Vergunning voor import jachttrofeeën
De US Fish and Wildlife Service (FWS), een agentschap van het Amerikaanse Ministerie van Binnenlandse zaken, heeft ondanks alle protesten en ophef het verbod nu toch ingetrokken. Deze Service is tevens verantwoordelijk voor het uitvoeren van de Wet voor Bedreigde Diersoorten. Deze wet staat de Amerikaanse overheid toe vergunningen te verlenen voor het importeren van trofeeën, wanneer kan worden bewezen dat de jacht het behoud van het diersoort ten goede komt. Jagers kunnen vanaf heden een vergunning aanvragen voor het importeren van trofeeën in de Verenigde Staten. De FWS zal iedere aanvraag individueel beoordelen en beslissen of de vergunning vervolgens wordt toegekend. De FWS heeft vastgesteld dat legale, goed gereguleerde jacht het behoud van bepaalde soorten kan bevorderen. Volgens een woordvoerder kunnen Zimbabwe en Zambia profiteren van de Amerikaanse jachtsport voor het behoud en de bescherming van olifanten en de opbrengsten van de jacht hiervoor gebruiken.

Slagtanden
Foto: jeromestarkey via Compfight cc

Olifantentelling
Uit de grote olifantentelling (Great Elephant Census) bleek dat de olifantenpopulatie in Zimbabwe tussen 2007 en 2014 met 6 procent afgenomen was. Gedurende deze periode was de totale populatie Afrikaanse olifanten met 30 procent afgenomen. In Zambia bleek echter dat in de meeste gebieden de populaties relatief stabiel waren. Dit is het resultaat van een eerder ingevoerd verbod op olifantenjacht in Zambia, nadat de omvang van de populaties gedurende een aantal jaren bleef afnemen. Inmiddels is ook in Zambia het verbod weer opgeheven en de jacht gewoon weer toegestaan. In 2016 waren leefden er nog zo’n 352.000 wilde olifanten in Afrika ten opzichte van een geschatte 3 tot 5 miljoen in het begin van de twintigste eeuw.

Bronnen: CNN, Time, Het Laatste Nieuws, Huffington Post ©AnimalsToday.nl Rianne Kingma