Het aantal meldingen bij het Vertrouwensloket Welzijn Landbouwhuisdieren is in 2019 toegenomen ten opzichte van het jaar daarvoor. In totaal kwamen er 129 meldingen binnen van mogelijke verwaarlozing van dieren; 26 procent meer dan in 2018. Ook is het aantal recidieven enorm toegenomen. Bij 24…