Op vrijdag 18 oktober om 11:25 uur zal Sandra van de Werd, coördinator van Stichting Comité Dierennoodhulp, voor het gerechtshof staan in het Paleis van Justitie, IJdok 20 in Amsterdam, in verband met het hoger beroep in de zaak kip Jip. De zaak werd eind vorig jaar onder veel media-aandacht door de rechtbank behandeld.

kip Jip
Hoger beroep in zaak kip Jip | Foto: Pixabay

Op 25 januari 2016 werd Sandra van de Werd na een achtervolging door een medewerker van de Amsterdamse Theaterschool door de politie aangehouden. Zij wordt ervan verdacht kip Jip zonder toestemming uit de school te hebben weggenomen. Jip was onderdeel van een schoolproject van student Rick Busscher waarin scholieren van de Theaterschool konden stemmen of Jip mocht blijven leven of doodgemaakt moest worden. Van de Werd had graag na de redding van kip Jip het gesprek met de directie en de student aangegaan, maar de school en de student besloten aangifte te doen, waarna de officier van justitie overging tot vervolging.

Van de Werd werd schuldig bevonden aan diefstal, omdat kip Jip volgens de rechters niet hulpbehoevend zou zijn geweest. Van de Werd kreeg geen straf opgelegd, omdat het zo lang had geduurd voordat de zaak voor de rechter kwam. Juist vanwege het feit dat de rechters oordeelden dat kip Jip niet hulpbehoevend zou zijn geweest, is Van de Werd in hoger beroep gegaan. Sandra van de Werd:

“Als iemand een dier in eenzaamheid opsluit en daarmee een pervers spel op leven of dood speelt , zoals dat bij kip Jip gebeurde, is dat dier wel degelijk hulpbehoevend. Haar hing de dood boven het hoofd.”

Advocaat Rick van Leusden staat haar in deze zaak bij:

“Naar mijn overtuiging heeft Van de Werd niet strafbaar gehandeld. De Wet Dieren schrijft voor dat eenieder in dit soort situaties verplicht is een dier te helpen. Sterker nog, je bent strafbaar als je dat nalaat. Ze leefde de wet juist na door het dier weg te nemen.”

Principiële zaak

Juridisch wordt voor diefstal geen onderscheid gemaakt tussen een dier of een schemerlamp. Formeel zijn het allebei ‘goederen’ in de zin van artikel 310 Sr. Maar materieel zijn een schemerlamp en een dier niet hetzelfde. Een lamp zal niet gestrest zijn, pijn voelen of angstkreten uitslaken wanneer deze slecht wordt behandeld. Deze zaak gaat over dat verschil. Een dier heeft intrinsieke waarde die door de wetgever expliciet erkend wordt in artikel 1.3. van de Wet Dieren. Over de feitelijke gang van zaken bestaan weinig onduidelijkheden. Van de Werd heeft Jip meegenomen, met achterlating van onder meer haar visitekaartje. Het was haar doel niet om materieel te profiteren of niet ontdekt te worden.

kip Jip
Onder andere werd het visitekaartje en een pamflet van de organisate achtergelaten | Foto: Comité Dierennoodhulp

Van de Werd maakte een statement omdat Jip in doodsnood verkeerde. Anders dan in de voedselindustrie was het doel van Busscher niet om de kip op te eten. Het doodmaken van Jip zou de studenten tot nadenken moeten dwingen: wie zijn wij om te beslissen over leven en dood?  Wanneer dit project met een labradorpuppy, een kitten of een schattig konijntje was uitgevoerd, zou iedereen het experiment direct als pervers bestempelen en had de politie ingegrepen. Het doodmaken van een dier mag nooit een doel op zich zijn. Dat is dierenmishandeling. De kip was wel degelijk hulpbehoevend.

Persbericht Comité Dierennoodhulp/Estefanía Pampín Zuidmeer

Strijd mee tegen dierenleed!

Zonder jouw hulp kunnen House of Animals en Animals Today niet verder groeien en dieren een stem geven. Waardeer je wat wij doen, steun ons dan met een (eenmalige) donatie.