Internationale natuurbeschermers en -experts beschrijven de export van 42 wilde olifanten uit Namibië als mogelijk illegaal. In een persbericht zeiden dierenwelzijnsorganisaties dat de olifantenexport van Namibië in strijd is met de internationale regels van de Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora (CITES).

olifanten
Export 42 wilde Namibische olifanten mogelijk illegaal | Foto: Pixabay

Humane Society International, de Franz Weber Foundation, Born Free Foundation en vijf andere organisaties hebben de Namibische autoriteiten gevraagd hun olifantenexport onmiddellijk stop te zetten.

In een brief vroegen de organisaties ook het CITES-secretariaat om elke verklaring in te trekken die de intenties van de olifantenexport van Namibië lijkt te onderschrijven.

“De Namibische regering verklaarde in augustus dat ze 57 olifanten had geveild aan drie niet nader genoemde bieders voor een totaal van minder dan 400.000 USD en 42 van hen zou exporteren”, aldus Vera Weber, voorzitter van de Franz Weber Foundation. Weber:

“Hoewel we de identiteit van de kopers nog steeds niet kennen, is het zeer waarschijnlijk dat Namibië van plan is de dieren naar buitenlandse dierentuinen te exporteren, wat een levenslange gevangenschap voor hen zou betekenen en een mogelijke ineenstorting van de kwetsbare olifantenpopulatie, die zich volledig aan het leven in de woestijn heeft aangepast.”

In januari van dit jaar zei Namibië dat het 170 olifanten zou verkopen om confrontaties met mensen te verminderen en de stijgende olifantenpopulatie onder controle te houden.

Volgens de dierenwelzijnsorganisatie zijn er echter maar heel weinig olifanten in de betreffende Kunene-regio. Olifantenpopulaties in dit gebied worden al bedreigd door droogte, hoge sterfte onder kalveren en het zeer lage aantal overgebleven volwassen stieren.

Laatste woestijnolifanten

De Kunene-regio is geografisch gelegen in het noordwestelijke deel van Namibië. In de droge rivierbeddingen van dit gebied leven ’s werelds laatste woestijnolifanten.

Kilometers zandduinen, onvolgroeide vegetatie, rotspartijen en een jaarlijkse regenval van minder dan 350 mm regen per jaar zijn nauwelijks ideale omstandigheden voor olifanten om te overleven. Deze dieren kunnen elk tot 300 kg bladeren met een bijgerecht van schors consumeren, vergezeld van bijna 200 liter water per dag.

olifanten
Foto: Alan J. Hendry on Unsplash

Namibië en Mali zijn de enige twee plekken ter wereld waar nog woestijnolifanten voorkomen: savanneolifanten (Loxodonta africana) die zich van generatie op generatie hebben aangepast aan de extreme omstandigheden in de woestijn en daardoor speciale kenmerken hebben. Met hun relatief slanke lijf en brede poten kunnen ze enorme afstanden afleggen op zoek naar het schaarse voedsel en water. De woestijnolifanten van Namibië zijn een zeldzaam ras en een van de slechts twee bekende olifantengroepen die onder deze barre omstandigheden overleven. De andere is te vinden in Mali, Noord-Afrika.

Export vrijwel goedgekeurd

De vangst en export van Namibische olifanten moet om juridische en ethische redenen onmiddellijk worden stopgezet, aldus de organisaties. Namibië mag “alleen levende olifanten exporteren naar natuurbeschermingsprogramma’s in Afrika, volgens de voorwaarden van de lijst van hun olifantenpopulatie onder CITES”.

Ondanks de huidige controverse heeft het CITES-secretariaat op 8 september een verklaring afgegeven waarin zij de geplande export uit Namibië vrijwel goedkeurde – om deze een paar dagen later te herzien na kritiek van verschillende partijen bij CITES en betrokken ngo’s. Meerdere nieuwszenders hebben gemeld dat de originele, schadelijke verklaring van het secretariaat Namibië de potentiële dekking geeft om door te gaan met de export. In de bijgewerkte verklaring van het secretariaat wordt nog steeds niet duidelijk gemaakt dat het deze export niet goedkeurt. Diezelfde ngo’s vragen het secretariaat nu om haar verklaring helemaal in te trekken, totdat de wettigheid van deze handel volledig is onderzocht door het Uitvoerend Orgaan van CITES en de partijen.

“De tussenkomst van het secretariaat is zeer ongebruikelijk en heeft potentieel vervelende gevolgen. Het lijkt groen licht te geven aan deze controversiële export en het gezag van het Permanente Comité van CITES te omzeilen door een advies te geven over een juridische kwestie waarover de partijen nog geen beslissing hebben genomen”, aldus Georgina Lamb, CEO van de David Shepherd Wildlife Fundering.

Omstreden

Dr. Mark Jones, hoofd van het beleid bij de Born Free Foundation:

“Namibië gebruikt een omstreden juridische interpretatie van deze termen om het sturen van wilde, levend gevangen olifanten naar opvangcentra buiten hun natuurlijke verspreidingsgebied te rechtvaardigen. Deze voorgenomen export moet worden stopgezet. Anders zullen anderen die dieren in het wild op deze arrogante manier willen exploiteren, met weinig aandacht voor bindende regels en overeenkomsten, dat schijnbaar ongestraft kunnen doen.”

Leven in gevangenschap is wreed

“Afrikaanse olifanten zijn intelligente, bewuste dieren met een sterk ontwikkelde emotionele complexiteit en sterke sociale en familiebanden die een leven lang meegaan”, zegt Jeff Flocken, president van Humane Society International.

“Het is gewetenloze wreedheid om deze dieren te onderwerpen aan brute en traumatische gevangenneming, ze te scheiden van hun families en ze te veroordelen tot levenslange gevangenschap omwille van menselijk vermaak.”

Tussen 2010 en 2019 exporteerden Afrikaanse landen 194 in het wild gevangen olifanten, waarvan de meerderheid uit Zimbabwe kwam, gevolgd door Namibië. Minstens 22 van hen zouden zijn overleden. De grootste importeur was China, op de voet gevolgd door de VS. De IUCN African Elephant Specialist Group keurt dergelijke export niet goed omdat ze niet bijdragen aan het behoud van de soort in zijn natuurlijke habitat.

Het is overigens niet de eerste keer dat Namibië wilde dieren probeert te slijten. In oktober vorig jaar werden ook al honderd in het wild levende buffels te koop aangeboden, naast springbokken, giraffen en impala’s.

Bronnen:

Namibië verkoopt 57 levende olifanten

©AnimalsToday.nl Marianne Miltenburg