In Afrika zal de populatie leeuwen de komende twintig jaar halveren. Nu leven er nog 20.000 leeuwen, maar volgens recent onderzoek zal het aantal dieren over 20 jaar gedaald zijn naar nog maar 10.000 dieren. De oorzaken van de dramatische afname van de populatie zijn ontbossing en jacht, maar ook conflicten met mensen.

halveren
©Burrard-Lucas Wildlife Photography

Zo werden tijdens de Rwandese genocide van 1994 in 100 dagen tijd zo’n 800.000 mensen bruut vermoord. Maar niet alleen mensen werden slachtoffer van deze gewelddadigheden, ook dieren werden de dupe. Op zoek naar een veilige plek trokken veel vluchtelingen natuurreservaten in. Om familie en vee te beschermen werden leeuwen massaal verdreven en vergiftigd. Het gevolg; de Rwandese leeuw stierf uit.

De populatie leeuwen is momenteel alleen in Zuid-Afrika stabiel omdat daar beschermde natuurgebieden zijn aangewezen zoals het Krugerpark. De leeuwen die hier leven worden af en toe bijgevoerd en indien nodig verzorgd door een dierenarts.

Onderzoekers van de Universiteit Oxford hebben de gegevens over leeuwenpopulaties in verschillende delen van Afrika bestudeerd. In het westen en oosten van het continent blijkt het aantal leeuwen in razend tempo af te nemen. De wetenschappers berekenden door middel van computermodellen wat de prognose met betrekking tot de omvang van de populatie is, voor de komende twintig jaar.

In Afrika is het aantal leeuwen de afgelopen honderd jaar al met zo’n 90% afgenomen. Rond 1900 leefden er nog zo’n 200.000 leeuwen. Behalve in Afrika leeft alleen in India nog een kleine populatie leeuwen. Het gaat om zo’n 400 dieren.

Volgens de leider van het onderzoek Hans Bauer kunnen leeuwenpopulaties alleen stabiel blijven als er meer reservaten worden ingericht.

“We weten precies wat we moeten doen om leeuwen te redden, nu is het wachten op de implementatie.”

Volgens Bauer leven alle leeuwen over twintig jaar in reservaten onder kunstmatige omstandigheden.

Bron: Nu.nl ©PiepVandaag.nl