Tag: populatie

giraf
Buitenland, Kort, Nieuws, Wetenschap

Bestaan er meerdere soorten giraffen? 

Uit wetenschappelijk onderzoek blijkt dat er wel vier soorten giraffen zijn, in plaats van maar één, wat tot op heden werd gedacht. Wetenschappers hebben onderzoek gedaan naar genetisch materiaal van giraffen en beweren nu duidelijk genetische verschillen tussen dieren in vier populaties te hebben gezien.  Op…

giraf
Buitenland, Kort, Nieuws

Giraf in Congo bijna uitgestorven 

De stroperijcrisis lijkt een nieuw slachtoffer te eisen. Niet alleen neushoorns en olifanten hebben het zwaar, ook de giraf kan maar amper het hoofd boven water houden. In Congo wordt er massaal op het dier gejaagd voor zijn vlees. Het gevolg; er leven nog maar…

damherten
Opinie

Eva Meijer: Damhertenpolitiek: van biomacht naar soevereiniteit 

De damherten in de Amsterdamse Waterleiding zijn opnieuw hun leven niet zeker. Waar de argumenten van dierenbeschermingsorganisaties tegen afschot – in dit tot nu toe jachtvrije gebied – vooral gebaseerd zijn op ecologische en biologische principes, bekijkt politiek filosoof Eva Meijer het vanuit een geheel…

Buitenland, Kort, Nieuws

Aantal leeuwen over 20 jaar gehalveerd 

In Afrika zal de populatie leeuwen de komende twintig jaar halveren. Nu leven er nog 20.000 leeuwen, maar volgens recent onderzoek zal het aantal dieren over 20 jaar gedaald zijn naar nog maar 10.000 dieren. De oorzaken van de dramatische afname van de populatie zijn…

Oostelijke vlinder
Binnenland, Kort, Nieuws

Nog geen zomerwaarnemingen van oostelijke vos 

In 2014 werden nog honderden exemplaren in Nederland geteld van de oostelijke vos, een nog niet eerder waargenomen vlindersoort in ons land. Vele oostelijke vossen overwinterden hier. In het voorjaar waren meer dan tien meldingen en op een aantal plaatsen waren meerdere vlinders bijeen gezien….