Dieren lijden net zoveel als mensen in een situatie van politieke onrust. Wetenschappers onder leiding van Eugenia Bragina bestudeerden wat de gevolgen van het uiteenvallen van de voormalige Sovjet-Unie zijn voor acht grote wilde zoogdieren.

politieke onrust
Het aantal bruine beren daalde sterk na het uiteenvallen van de Sovjet-Unie | ©Lars Soerink, Vilda natuurfotografen

In 1991 viel de toenmalige Sovjet-Unie en in de tien jaar ervoor en de tien jaar erna blijken er bij de acht diersoorten enorme populatieschommelingen te zien.

Zo is het aantal bruine beren, elanden en wilde zwijnen na 1991 sterk gedaald. Oorzaken daarvan zijn mogelijk verlies van foerageergebied en akkerland, gebrekkige handhaving van beschermingswetten en stroperij.

De enige diersoort die in aantal toenam is de wolf. Deze populatie dieren groeide met meer dan 150%; mogelijk doordat ze niet meer werden bejaagd onder het mom van populatiebeheer.

Eugenia Bragina, onderzoeker van de North Carolina State University:

“In tijden van onrust moeten we zelfs wijdverspreide soorten goed in de gaten houden.”

De dieren kunnen volgens de Bragina alleen geholpen worden door de bevolking te helpen.

Overigens zijn niet alleen in het wild levende zoogdieren de dupe van sociale en politieke wanorde. Ook vee komt niet ongeschonden uit de strijd. Zo blijkt uit onderzoek dat het aantal gedomesticeerde rendieren ook enorm afnam na 1991. De afname is vergelijkbaar met de situatie in de jaren twintig van de vorige eeuw, toen de collectivisatie van de landbouw door Stalin werd verordonneerd.

Bron: National Geographic ©PiepVandaag.nl