De regering van het Nederlandse grondgebied van Sint Maarten heeft opdracht gegeven de gehele apenpopulatie van vervets te doden met als doel overlast te voorkomen. Het gaat om ongeveer 450 apen. De door tientallen dierenbeschermingsorganisaties aangeboden diervriendelijke alternatieven zijn genegeerd. Onderaan dit artikel vind je een petitie om de vervets op Sint Maarten te helpen! 

apenpopulatie
Sint Maarten kiest voor totale uitroeiing van apenpopulatie | foto: publiek domein

Op 2 februari dit jaar, ontving de lokale regering een brief, ondertekend door 75 experts en dierenwelzijnsorganisaties met het verzoek het besluit omtrent de uitroeiing van de Vervet apen op het eiland, te herzien. De organisaties, waaronder Humane Society International/Europa, World Animal Protection NL, IFAW Netherlands, the Vervet Monkey Foundation, Born Free Foundation en Stichting AAP, boden daarbij hun hulp en expertise aan en pleitten voor een TNR-beleid – trap, neuter and return -met als doel de populatie vervet-apen op het eiland op humane manier in bedwang te houden. Op het verzoekschrift is tot op heden niet gereageerd.

Angela Grimes, CEO van Born Free USA:

“Onze coalitie staat klaar om expertise, inclusief vrijwillige veterinaire diensten, aan te bieden aan de regering van St. Maarten om de onschuldige levens te redden van de 450 apen die daar momenteel hun thuis vinden.”

Populatie vervets

Vervet-apen zijn gemakkelijk te herkennen aan hun gevlekte grijsbruine lichamen en zwarte gezichten omringd met een witte vacht. Oorspronkelijk komt deze soort uit Zuid- en Oost-Afrika, maar is in de jaren zeventig geïntroduceerd in de Caraïben. Sindsdien is de populatie sterk gegroeid. Het aantal individuen dat op het Nederlandse gedeelte op Sint Maarten leeft, wordt geschat op 450. Zoals vaak blijkt na de introductie van een uitheemse soort, benadeelt deze de lokale biodiversiteit. Voor de St. Maarten Nature Foundation geeft dit argument aanleiding om de totale populatie Vervet-apen op het Nederlands grondgebied van het Caraïbische eiland uit te roeien.

Leslie Hickerson, manager van St. Maarten Nature Foundation:

“Wanneer een soort een populatie vestigt in een gebied waar hij niet inheems is, zijn er vaak geen roofdieren die de populatiegrootte onder controle kunnen houden. Het soortbeheer is een belangrijk aspect om het eiland gezond te houden voor degenen die na ons komen.”

Motivatie uitroeiing

In 2020 stelde het St. Maarten natuurfonds een onderzoek omtrent de populatie vervet-apen op het eiland. De dieren zouden grote schade aanrichten aan de agrarische sector, aan de biodiversiteit en onrust brengen in de omgeving. In 2022 werd naar aanleiding van het onderzoek een beheersplan goedgekeurd en gaf het ministerie van Toerisme, Economische Zaken, Transport en Telecommunicatie een toezegging van een jaarlijkse financiering van 100.000 NAf ($55.000). In februari 2023 gaf de lokale regering toestemming aan het St. Maarten natuurfonds om tot de uiteindelijke uitroeiing over te gaan.

Angela Grimes:

“We hebben nog aangeboden om samen te werken met de autoriteiten van Sint Maarten om de door de apen veroorzaakte kortetermijnproblemen, zoals schade aan gewassen en inbreuk op huizen en scholen, te helpen verlichten.”

Onjuiste resultaten

De dierenwelzijnsorganisaties wezen in hun brief aan de regering op de tekortkomingen in het onderzoek, waaronder een totaal verkeerde schatting van de populatiegroei van de vervet-apen op het eiland. De populatie zou jaarlijks verdubbelen. Gekeken naar de feitelijke cijfers in het onderzoek, blijkt deze jaarlijks slechts met 10 procent te groeien. De gevreesde populatiegrootte wordt dus pas na 10 jaar bereikt. Volgens internationale primatenexperts is het heel goed mogelijk om de populatie binnen deze tijd op humane manier onder controle te krijgen.

Vervet-aap
Foto: publiek domein

Daarnaast werd in de brief de methodologie aangekaart van een publieksonderzoek omtrent de aanwezigheid van de aap. Maar liefst 75 procent van de ondervraagden gaf aan gerelateerd te zijn aan de agrarische sector. Deze sector maakt maar voor 1 procent deel uit van het bruto nationaal product van Sint Maarten. De grote meerderheid van de bevolking is namelijk actief in de toeristische sector. Hieruit blijkt dat de resultaten niet representatief zijn voor de algemene bevolking van het eiland. Desondanks gaf slechts 55 procent van de ondervraagden aan het doden van de apen een beter alternatief te vinden dan een sterilisatiebeleid of het met rust laten van de apenpopulatie. Overigens ontkent de St. Maarten Nature Foundation ten stelligste enige vorm van foutief handelen.

Vangkooien

Sinds de overhandiging van het verzoekschrift aan de overheid is er een grote stilte gevallen. Intussen zijn er al vangkooien uitgezet om de apen te vangen. Dierenvrienden DJ Jansen de Jong en Joost de Jong van Freegan Food Foundation -een lokale organisatie die functioneert als vegan voedselbank en hiermee tegelijkertijd voedselverspilling bestrijdt door het overschot aan eten van voedselleveranciers in ontvangst te nemen – zitten met de handen in het haar en vragen urgent om aandacht voor de Vervet-apen op het eiland. DJ Jansen de Jong:

“Er zijn in maart al vangkooien uitgezet, maar sindsdien is het onderwerp in de doofpot gedaan. Wij vragen opnieuw aandacht voor deze ellendige situatie.”

“De regering van Sint Maarten vermoordt onze apen en ik laat dit niet zomaar gebeuren zonder elke moeder, vader, kind te vragen hiertegen te protesteren. Dit is al jaren een voortdurende discussie, maar nu is de moord op 450 Vervet-apen begonnen dankzij de hulp van de Sint Maarten Nature Foundation.”

Video gedeeld door Joost de Jong op Facebook. Zie hier zijn facebookbericht

Aankomende reportage

Enig objectieve kijk op de aanwezigheid van de vervet-apen, lijkt geheel afwezig te zijn bij de lokale overheid. Door de eenzijdige manier van handelen zijn tot grote spijt van dierenwelzijnsorganisaties alle alternatieven pertinent van tafel geveegd. Natuurbeschermingsorganisatie Save The SXM Monkeys zet zich in voor de bescherming van de apen van Sint Maarten en heeft daarom onlangs een filmcrew naar het eiland gestuurd om de huidige situatie op beeld vast te leggen. De organisatie beloofd binnenkort met een documentaire te komen. Save The SXM Monkeys:

“De beelden worden momenteel gemonteerd tot een documentaire die een heel ander verhaal zal vertellen dan dat de eilandambtenaren vertellen.”

Aap vermoord

De handhaving van de lokale overheid lijkt informeel en misschien onbedoeld ook groen licht te geven voor de bevolking om het heft in eigen handen te nemen wat betreft de zogenaamde apenplaag. Enkele dagen geleden plaatste een boer in volle trots een foto van een door hem vermoorde aap op Facebook. Boer:

“Ik wil iedereen laten weten dat deze aap heeft geprobeerd bij mijn voorraad fruit en groenten in mijn keuken te komen. De apensituatie loopt nu echt uit de hand.”

Sterilisatiebeleid

De dierenwelzijnsorganisaties hebben in hun brief gevraagd om een TNR-beleid te handhaven. Hierbij zouden de ondertekende organisaties hun expertise en hulp veelal gratis aanbieden. Bij een Treat, Neuter, Return-aanpak, worden de apen op veilige manier gevangen, gesteriliseerd en weer in de natuur teruggezet. Volgens experts is deze de meest effectieve en diervriendelijke manier om een dierenpopulatie in te perken. Angela Grimes:

“Een sterilisatieprogramma zal de niet-inheemse apenpopulatie in de loop van de tijd effectief en op humane wijze terugdringen.”

Petitie

Teken hier de petitie van Born Free USA om de vervet-apen op Sint Maarten te helpen.

Bronnen:

©AnimalsToday.nl Jennie Cools